بانک داریوش + عکس

0
در سال ۱۳۵۲ تاسیس بانک جدید دیگری به نام «بانک داریوش» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این بانک با مشارکت بانک های خارجی، با سرمایه ای معادل ۲ میلیارد ریال در تهران تاسیس می شود.

 یکی از موسسین بانک آقای جعفر اخوان رییس هیات مدیره شرکت سهامی جیپ ایران بود، چند موسسه صنعتی و بانک در بخش خصوصی در ردیف موسسین بانک خواهند بود.

 در لیست سهامداران خارجی چند بانک بزرگ آمریکا و ژاپن نیز دیده می شد. موسسین خارجی ۳۵ درصد سهم را در دست دارشتند.

شرکت سهامی جیپ ایران جعفر اخوان بانک داریوش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ