کارنامه تحصیلی احمدشاه را دیده اید +عکس

0

عکس زیر، کارنامه‌ای مربوط به سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و کلاسی است که احمدشاه قاجار در آن تحصیل می‌کرده.

در آن زمان، احمدشاه قاجار ۱۳ سال داشته است.

همسر احمد شاه عکس قدیمی عکس ایران قدیم احمد شاه قاجار

احمدشاه قاجار (۱۲۷۵، تبریز — ۸ اسفند ۱۳۰۸، پاریس) هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران بود.

همسر احمد شاه عکس قدیمی عکس ایران قدیم احمد شاه قاجار

او دومین پسر محمدعلی‌شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در ۱۲سالگی به سلطنت رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر ۱۲۹۳، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند.

همسران احمد شاه قاجار شاهزاده بدرالملوک والا
شاهزاده لیدا خانم جهانبانی
دلارام خانم
شاهزاده خانم خانما معزی (نوه معزالدوله)
فاطمه خانم
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ