“مداران” تعدیل مثبت داد

0
شرکت داده پردازی ایران با سرمایه ۶۵ میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ مبلغ ۲۳۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که دوره ۴ ماهه را با تحقق ۳۱ درصد از بودجه خود به پایان رسانده است.

عملکرد “مداران” در دوره ۴ ماهه با تحقق ۱۸ درصد از فروش و درآمد ارائه خدمات، ۱۳ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۳۲ درصدی سود ناخالص و ۳۵ درصدی سود عملیاتی همراه بوده و این در حالی است که دوره ۴ ماهه مشابه سال مالی قبل با تحقق تنها ۳ درصداز بودجه به پایان رسیده بود.

گفتنی است هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد تقسیم ۶۰ درصد از سود خالص سال مالی جاری را به مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۲ پیشنهاد دهد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ