جدول کامل تعهدات ایران و ۱+۵ در توافق ژنو

0

 

توافق ژنو

تعهدات ایران

تعهدات ۱+۵

۱.       ۱۹۶ کیلوگرم مواد ۲۰ درصد ایران کلا خنثی می شود با این تفاوت که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد است.

۲.        غنی سازی بالای ۵ درصد کلا تعلیق می شود.

۳.        فعالیت در اراک و نطنز و فردو گسترش نمی یابد.

۴.        در نطنز ماشین جدید نصب نمی شود.

۵.        ماشین های جدید نصب شده ولی فعال نشده، فعال نمی شود.

۶.        ماشین های خراب در فردو و نطنز صرفا با ماشین هایی از همان نوع جایگزین می شود.

۷.       ۴ آبشار  در فردو اورانیوم را تا ۵ درصد غنی می کند.

۸.       ۱۲ آبشار دیگر در فردو فعال نمی شود.

۹.       در فردو ارتباطی بین آبشارها برقرار نمی شود.

۱۰.    در اراک آب سنگین به تاسیسات حمل نمی شود.

۱۱.    هیچ نوع فعالیت بازفرآوری انجام نمی شود.

۱۲.    هیچ نوع تاسیسات بازفرآوری ساخته نمی شود.

۱۳.    راکتور اراک سوخت گذاری نمی شود.

۱۴.    سوخت جدید برای راکتور اراک تولید نمی شود.

۱۵.    سوخت تولید شده برای راکتور اراک تست نمی شود.

۱۶.    مواد ۵ درصد بیش از ۱۰ هزارکیلوی فعلی که در آینده تولید می شود اکسید خواهد شد.

۱۷.    اطلاعات مربوط به طرح‌ و نقشه‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای به آژانس ارائه می شود.

۱۸.     توصیف و شرحی کامل از ساختمان هر یک از سایت‌های هسته‌ای ارائه می شود.

۱۹.     توصیف و شرحی کامل از گستره عملیات‌های هر یک از تأسیساتی که به طور خاص به فعالیت‌های هسته‌ای مشغول هستند ارائه می شود.

۲۰.     ارائه اطلاعات در مورد معادن

۲۱.     ارائه اطلاعات درباره شرکت‌های نورد اورانیوم

۲۲.    ارائه اطلاعات درباره منبع مواد

۲۳.     نهایی کردن توافق درباره پادمان ها در اراک

۲۴.     دسترسی به بایگانی دوربین های آفلاین

۲۵.     دسترسی به کارگاه های مونتاژ

۲۶.    دسترسی به تولید چرخنده های سانتریفیوژ

۲۷.    عدم تولید ماشین بیشتر در کارگاه ها جز برای جانشینی

۱.       فراهم کردن امکان ماندن صادرات نفت ایران در حد فعلی و توقف روند کم کردن ۲۰ درصد از آن هر ۶ ماه و دریافت مقدار مورد توافقی از پول نفتی که از این پس فروخته می شود.

۲.       برقراری بیمه حمل و نقل برای ثادرات نفت ایران با میزان فعلی

۳.        تعلیق تحریم صادرات پتروشمی ایران

۴.        تعلیق طلا و فلزات گرانبها

۵.       تعلیق تحریم خودرو

۶.       تعلیق تحریم قطعات هواپیما

۷.        تعلیق تحریم خطوط هوایی بویژه ایران ایر

۸.       عدم اعمال تحریم جدید در شورای امنیت

۹.       عدم اعمال تحریم جدید در اروپا

۱۰.    عدم اعمال تحریم جدید در امریکا

۱۱.     ایجاد یک کانال مالی با استفاده از عواید نفتی خود ایران که در خارج از این کشور مسدود شده برای خرید محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی که در خارج بر ایران تحمیل شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ