طرح کاهش بیکاری در ۱۰۰ روز! / طنز

0

مجله خط خطی،

روز اول: انجام سخنرانی برای بیکاران سراسر کشور از طریق تلویزیون

۱۰ روز: تشکیل کمیته حل مشکل بیکاران

۲۰ روز: استخدام دو هزار نفر برای شمارش تعداد بیکاران کشور و به دست آوردن آمار واقعی

کاهش بیکاری کاریکاتور بیکاری کاریکاتور اشتغال کاریکاتور استخدام طنز بیکاری استخدام دولتی

۳۰ روز: استخدام هزار نفر بازرس برای جلوگیری از فساد اداری در شمارش بیکاران

۴۰ روز: استخدام پانصد نفر برای بررسی آمارها و مقایسه آن با آمارهای قبلی

۵۰ روز: تشکر از تمام بیکاران و ارائه آمارهای درست

۶۰ روز: انجام همایش کار و معرفی بیکاران برتر

۷۰ روز: نوشتن مقاله ای با عنوان «معضل بیکاری فقط با گفتگو حل خواهد شد.» در روزنامه دیلی تلگراف

۸۰ روز: تشکر از منتقدینی که دلسوزانه پیشنهادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کردند

۹۰ روز: آزاد شدن ۱۰۰ نفر از منتقدین و وعده آزادی بقیه آنها تا چند سال آینده

۱۰۰ روز: تصویب لایحه ای در مجلس برای استفاده از واژه «در جستجویِ کار» به جای واژه بیگانه و نامأنوس «بیکار»

جمع بندی: طبق وعده داده شده ۳۵۰۰ نفر در طی این صد روز استخدام شدند که باعث کاهش شدید بیکاری در کشور شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ