سفارش ویژه مجری برای رئیس جمهور / کاریکاتور

0

شب گذشته رئیس جمهور به گزارش صدروزه ای از عملکرد دولت پرداخت که ارادت های نامتعارف مجری های برنامه، رسمیت و روال گزارش دهی برنامه را به کلی زیر سؤال می برد.

کاریکاتور مجری کاریکاتور سیاسی کاریکاتور برتر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ