عکسی دیدنی از زیباترین رقاص زن ایرانی

0
عکسی از زیباترین رقاص اختصاصی

رقاص ایرانی در سال ۱۲۸۸ قاجاریه:

همسر ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه عمله طرب زیباترین رقاص زن زیباترین رقاص ایرانی زنان ناصرالدین شاه رقاص ناصرالدین شاه رقاص اختصاصی آموزش رقص

در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را “عمله طرب” میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.

دسته دیگر را” مطرب” میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ