تحلیل بنیادی “پتروشیمی جم” در سه سناریو

0
با توجه به تحلیل های صورت گرفته سه پارامتر نرخ ارز، نرخ خوراک اتان و همچنین ظرفیت خالی تولید از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر روند سودآوری پتروشیمی جم است.
معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۷۹ به ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۸۷ شخصیت حقوقی آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است.

سرمایه “جم” در حال حاضر مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال بوده و ۴۹ درصد سهام شرکت پلی پروپلین جم و ۱۰۰ درصد سهام شرکت صنعت کاران تحت تملک این مجموعه بورسی است.

ترکیب مقدار تولید

وضعیت پتروشیمی جم مجمع پتروشیمی جم عملکرد پتروشیمی جم تحلیل بنیادی تحلیل برتر اخبار پتروشیمی جم

* مهمترین محصولات تولیدی شرکت، سه محصول اتیلن، پلی اتیلن سنگین و سبک می باشد که این محصولات در ترکیب فروش “جم” نیز نقش اساسی دارند.

* خط تولید محصول بوتن یک این شرکت به تازگی به بهره برداری رسیده از همین رو برآورد ظرفیت تولید این محصول نسبت به سال گذشته با رشد ۴۹ درصدی همراه بوده است.

ترکیب مبالغ فروش

وضعیت پتروشیمی جم مجمع پتروشیمی جم عملکرد پتروشیمی جم تحلیل بنیادی تحلیل برتر اخبار پتروشیمی جم

* چهار محصول شرکت پتروشیمی جم به صورت صادراتی به فروش می رسد که سهم پلی اتیلن ها بیشتر از سایر محصولات می باشد.

ظرفیت های تولید

وضعیت پتروشیمی جم مجمع پتروشیمی جم عملکرد پتروشیمی جم تحلیل بنیادی تحلیل برتر اخبار پتروشیمی جم

* همانطور که از جدول فوق پیداست ظرفیت برآوردی تولید محصول اتیلن از آنچه ظرفیت اسمی امکان تحقق آن را می دهد حدود ۳۳۰ هزار تن عقب تر است که این امر به دلیل عدم تأمین خوراک “جم” به میزان مورد نیاز می باشد.

* پتروشیمی جم برای تولید با ظرفیت کامل خود نیازمند دریافت ۱۰۶ تن اتان در ساعت است که در حال حاضر ۹۰ تن آن تأمین می گردد.

* خوراک پتروشیمی جم به طور عمده از شرکت های پتروشیمی برزویه، مجتمع پارس جنوبی و پتروشیمی مروارید تأمین می گردد که راه اندازی فازهای پارس جنوبی می تواند به تأمین خوراک بیشتر این شرکت کمک نماید.

وضعیت سودآوری

وضعیت پتروشیمی جم مجمع پتروشیمی جم عملکرد پتروشیمی جم تحلیل بنیادی تحلیل برتر اخبار پتروشیمی جم

مفروضات تولید

* با توجه به انجام تعمیرات اساسی یک ماهه در مهر ماه سال جاری برآورد تولید محصولات “جم” در نیمه دوم سال با در نظر گرفتن ۵ ماه فعالیت خطوط تولیدی در نظر گرفته شده است.

* در محصول بوتن یک با وجود برآورد تولید ۲۰ هزار تنی در بودجه شرکت شاهد عدم تولید این محصول در سه ماهه دوم امسال هستیم که دلیل این امر پایین بودن قیمت جهانی فروش محصول مذکور است. از همین رو در برآورد تولید میزان این محصول برای شش ماهه دوم همانند سه ماهه دوم امسال، صفر در نظر گرفته شده است.

* پیش بینی تولید خوش بینانه در سال ۹۳ با فرض تکمیل شدن ظرفیت تولیدی “جم” و برابر ظرفیت های اسمی تولید در نظر گرفته شده است.

* پیش بینی تولید منطقی در سال ۹۳ با فرض تولید به میزان ۸۰ درصد ظرفیت های اسمی در نظر گرفته شده است.

* پیش بینی تولید بدبینانه در سال ۹۳ با فرض عدم افزایش ظرفیت های تولیدی و برابر سال ۹۲ در نطر گرفته شده است.

مفروضات فروش

* مقدار فروش پتروشیمی جم در کلیه محصولات به جز اتیلن به میزان تولید آن می باشد از همین رو برآورد میزان فروش محصولات برای نیمه دوم سال جاری با توجه به این نکته و همچنین در نظر گرفتن میزان فروش در سه ماهه دوم سال جاری صورت پذیرفته است.

* به طور تقریبی حدود نیمی از محصول اتیلن تولیدی به فروش می رسد.

* فروش محصول بوتن یک به دلیل پایین بودن قیمت های جهانی در حال حاضر برای شرکت به صرفه نبوده از همین رو تولید و فروش آن در نیمه نخست امسال بسیار کمتر از بودجه شرکت محقق شده که این موضوع در برآورد تحلیلی میزان فروش این محصول در نیمه دوم نیز لحاظ شده است.

* در محصول پلی اتیلن سبک این شرکت شاهد افت میزان فروش شش ماهه نسبت به سه ماهه اول هستیم که دلیل این امر انتقال رقم فروش پلی اتیلن سبک به حساب پلی اتیلن سنگین در سه ماهه دوم سال جاری است.

* میزان فروش محصول اتیلن در سال ۹۳ حدود ۵۰ درصد مقدار تولید آن در سال مذکور میزان فروش مابقی محصولات با رعایت حجم صادراتی و داخلی برابر تولید آنها در سال ۹۳ در نظر گرفته شده است.

مفروضات نرخ های فروش

* با توجه به تحلیل انجام شده نرخ های جهانی فروش محصولات این شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش قابل ملاحظه ای همراه بوده است.

* نرخ جهانی فروش محصولات صادراتی برای شش ماهه دوم برابر میانگین نرخ های فروش آنها در سه ماهه دوم سال جاری در نظر گرفته شده است.

* نرخ های جهانی فروش در سال ۹۳ برابر سال ۹۲ لحاظ شده است.

* قیمت فروش داخلی محصولات نیز با توجه به میانگین قیمت آنها در بورس کالا برآورد شده است.

* نرخ ارز بودجه ای شرکت ۳۲۰۰ تومان بوده که با توجه به روند کاهش قیمت ارز، میزان این نرخ در برآوردهای شش ماهه دوم سال جاری و همچنین سال ۹۳، مبلغ ۳۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.

مفروضات بهای تمام شده

* مهمترین اقلام مواد مصرفی “جم” برش های سنگین، گاز اتان و گاز مایع می باشد.

* ترکیب میزان مصرف خوراک گازی این شرکت، به طور تقریبی به نسبت ۹۰ به ۱۰ است که سهم مصرف گاز اتان در آن بالاتر می باشد.

* نرخ خوراک اتان در برآوردهای خوش بینانه سال ۹۳ برابر سال ۹۲، معادل ۱۴۵ دلار و با نرخ ارز مبادله ای لحاظ شده است.

* نرخ خوراک اتان در برآوردهای منطقی سال ۹۳ برابر ۱۴۵ دلار و با نرخ ارز آزاد لحاظ شده است.

*نرخ خوراک اتان در برآوردهای بدبینانه سال ۹۳ ۲۴۰ دلار و با نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان لحاظ شده است.

* نرخ خوراک مایع در سال ۹۳ در برآوردهای خوش بینانه و منطقی با در نظر گرفتن ۵ درصد تخفیف لحاظ شده است.

* نرخ خوراک مایع در برآوردهای بدبینانه بدون تخفیف ، برابر سال ۹۲ و حدود ۷۴۰ دلار و با نرخ ارز مبادله ای در نظر گرفته شده است.

* پتروشیمی جم تا سال ۹۶ معاف از مالیات می باشد.

تحلیل حساسیت

* هر تغییر ۱۰۰ دلاری در نرخ تسعیر ارز محصولات صادراتی شرکت پتروشیمی جم موجب نوسان ۱۵۰ ریالی سود هر سهم می شود.

* ۵ درصد تغییر در نرخ گاز مایع شرکت موجب نوسان ۱۱ ریالی سود هر سهم “جم” می شود.

* ۵ درصد تغییر در نرخ خوراک گاز اتان این شرکت موجب تغییر ۴۰ ریالی سود هر سهم میگردد.

چند نکته حائز اهمیت

مطالبات ارزی شرکت پتروشیمی جم از شرکت های طرف قرارداد خود به شرح ذیل است که با توجه به امکان دریافت ارزی مبالغ مذکور در صورت تسعیر آنها با نرخ ارز آزاد می توان شاهد رشد ۵۸۰ ریالی سود هر سهم “جم” از این محل بود.

وضعیت پتروشیمی جم مجمع پتروشیمی جم عملکرد پتروشیمی جم تحلیل بنیادی تحلیل برتر اخبار پتروشیمی جم

* در برآوردهای انجام گرفته برای سال ۹۳ پیش بینی بدبینانه با فرض بدترین شرایط درنظرگرفته شده است از همین رو احتمال تحقق آن بسیار دور از ذهن میباشد.

نتیجه گیری:

با توجه به تحلیل های صورت گرفته سه پارامتر نرخ ارز، نرخ خوراک اتان و همچنین ظرفیت خالی تولید از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر روند سودآوری پتروشیمی جم است.

با توجه به ثبات قیمت ارز در محدوده ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان آنچه می تواند موجب رشد سودآوری “جم” در سال ۹۳ گردد تأمین خوراک مورد نیاز این شرکت و تکمیل ظرفیت های تولید آن می باشد.

واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ