جدیدترین قیمت انواع تلویزیون سامسونگ و سونی و … در بازار

0
Samsung

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

Samsung LED 55ES7770 دارد ۵۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Samsung LED 46ES7770 دارد ۴۶
Samsung LED 40ES7770 دارد ۴۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
Samsung LED 55ES7750 دارد ۵۵ ۶,۶۵۰,۰۰۰
Samsung LED 46ES7750 دارد ۴۶ ۴,۸۰۰,۰۰۰
Samsung LED 55ES6980 دارد ۵۵ ۶,۲۰۰,۰۰۰
Samsung LED 46ES6980 دارد ۴۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung LED 40ES6980 دارد ۴۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Samsung LED 46ES6960 دارد ۴۶ ۳,۸۰۰,۰۰۰
Samsung LED 40ES6960 دارد ۴۰ ۳,۰۲۰,۰۰۰
Samsung LED 55ES6950 دارد ۵۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung LED 40ES6950 دارد ۴۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Sony

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

Sony KDL-42W804 دارد ۳,۷۵۰,۰۰۰
Sony KDL-32R420 دارد ۱,۵۵۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500 دارد ۳,۰۰۰,۰۰۰
Sony KDL-47R500 دارد ۳,۷۵۰,۰۰۰
Sony KDL-50R550 دارد ۴,۸۰۰,۰۰۰
Sony KDL-42W670A ندارد ۲,۶۵۰,۰۰۰
Sony KDL-32W670A ندارد ۱,۹۵۰,۰۰۰
X.Vision

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

X.VISION LED LE-46KD40 ۴۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD40 ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-29D20 ۲۹ ۹۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-22D20 ۲۱ ۵۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD30 ۴۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D10 ۲۴ ۶۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D20 ۲۳ ۶۷۰,۰۰۰
X.VISION LED 47K3D100 ۴۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD20 ۳۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD20 ۴۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD30 ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
LG

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

LG 47LA66000 دارد ۴,۴۰۰,۰۰۰
LG 55LA66000 دارد ۸,۱۵۰,۰۰۰
LG Plasma 50PN45000 دارد ۵۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
LG LED 42LM66100 دارد ۳,۲۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN54200 دارد ۲,۲۰۰,۰۰۰
LG 42LA62100 دارد ۲,۹۵۰,۰۰۰
LG LED 32LN5420 ندارد ۳۲ ۱,۳۳۰,۰۰۰
LG 55LA62100 دارد ۷,۵۰۰,۰۰۰
LG LCD 32CS4600 ندارد ۳۲ ۱,۱۵۰,۰۰۰
LG 42LA64000 دارد ۳,۲۲۰,۰۰۰
LG LCD 32CS4800 ندارد ۳۲ ۱,۱۷۰,۰۰۰
LG 42LA66000 دارد ۳,۳۷۰,۰۰۰
LG LCD 42CS4600 ندارد ۴۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰
LG LED 32LS34000 دارد ۳۲ ۱,۲۵۰,۰۰۰
LG LED 3D Smart TV 42LM67100 دارد ۴۲ ۳,۲۸۰,۰۰۰
LG LED 32LN5700B ندارد ۳۲ ۱,۵۲۰,۰۰۰
Panasonic

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

Panasonic LED TH-L32DT30 دارد ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Sharp

مدل تلویزیون

قابلیت سه بعدی

نمایشگر(اینچ)

قیمت ( تومان )

LC-60LE9400X دارد ۶۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
LC-60LE6400X دارد ۶۰ ۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-46LE8300X دارد ۴۶ ۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-40LE8300X دارد ۴۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ