“غبشهر” در سال های ۹۲ و ۹۳

0
شرکت صنعتی بهشهر که سرمایه خود را از ۳۳ میلیارد تومان به مبلغ ۱۰۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده است پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به۳۰ آذر ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه را با سرمایه جدید منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۲۹۱۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده و در دوره مورد بررسی موفق به تحققق ۸۵ درصد از این مبلغ شده است.

“غبشهر” همچنین اولین پیش بینی سال مالی ۹۳ خود را نیز مبلغ ۱۹۲۸ ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی ۹۲ کاهش ۳۴ درصدی داشته است.

شرکت دلایل تغییرات پیش بینی سود هر سهم در سال ۹۳ نسبت به سود پیش بینی شده در بیانیه ثبت و گزارش توجیهی افزایش سرمایه را به شرح ذیل عنوان نموده است:

مبنای محاسبه قیمت تمام شده روغن خام در گزارش توجیهی افزایش سرمایه بصورت ۵۰% واردات روغن خام با ارز مبادله ای و ۵۰% خرید از شرکت بازرگانی دولتی به نرخ هر کیلو گرم ۲۱۲۰ تومان می باشد. این نرخ مبنای تهیه بودجه ای می باشد که شرکت در تیرماه برای سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و ارسال نموده است و با توجه به همزمانی تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، از این نرخ برای تهیه گزارش توجیهی استفاده شده است

در شهریور ماه حذف فروش روغن خام به نرخ ۲۱۲۰ تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی و افزایش آن ۲۸۶۰ تومان (بطور متوسط) و دیگری کاهش نرخ روغن خام در بازارهای جهانی باعث تغییر در گزارش سود سال ۱۳۹۳ و سود مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه گردیده است.

مضافا اینکه در چند ماه اخیر برای چند کالا شرکت، افزایش نرخ اخذ نموده است که در بودجه سال ۱۳۹۳ لحاظ شده است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ