عملکرد ۱۲ ماهه “کسرام” به بازار آمد

0
شرکت پارس سرام با سرمایه ای بالغ بر ۳ میلیارد تومان اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ را منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۵۳ ریال سود خالص محقق کرده که در مقایسه با آخرین پیش بینی به مبلغ ۴۱۶ ریال نزدیک به ۹ درصد افزایش داشته است.

“کسرام” در سال مالی ۹۲ در مقایسه با سال مالی قبل با کاهش ۳۰ درصدی تولید، ۱۴ درصدی مقدار فروش، افزایش ۸۹ درصدی متوسط نرخ فروش محصولات و افزایش ۶۲ درصدی مبلغ فروش روبرو بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ