نگاهی به قیمت خودروهای لوکس در ایران +مشخصات

0

یازده سال پیش که پس از مدتی طولانی راه واردات خودرو به کشور باز شد انبوهی از خودروهای اروپایی و آسیایی خیابان های تهران و کلانشهر های کشور را به تسخیر درآوردند. اما واردات خودرو که قرار بود نسخه اطبا برای رقابت پذیری صنعت مونتاژ خودروی ایران باشد خود به دردی بی درمان تبدیل شد!

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

در این مطلب سری به باشگاه میلیاردی خودروهای لوکس در ایران می زنیم و مشخصات فنی و حدود قیمت را بررسی می کنیم.

مرسدس بنز S500

حداکثر قیمت: دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۶۶۳ سی سی ، ۴۴۹ اسب بخار قدرت و گشتاور ۷۰۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۷ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

بی ام دبلیو I8

حداکثر قیمت: دو میلیارد تومان

هایبرید – پیشرانه الکتریکی + پیشرانه سه سیلندر بنزینی با حجم ۱۵۰۰ سی سی ، مجموع دو پیشرانه الکتریکی+بنزینی ۳۵۷ اسب بخار قدرت و گشتاور ۵۷۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۸ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴٫۴ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی کواتروپورته GTS

حداکثر قیمت: دو میلیارد تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۶۹۱ سی سی ، ۴۳۴ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۹۴ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۱ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی کواتروپورته

حداکثر قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۲۴۴ سی سی ، ۴۰۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۶۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۶ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت با محدود کننده الکترونیک

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی گیبلی

حداکثر قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

پیشرانه شش سیلندر با حجم ۲۹۷۹ سی سی ، ۳۲۶ اسب بخار قدرت و گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۸ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۴ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۶۳ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی گرن کبریو

حداکثر قیمت: یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۶۹۱ سی سی ، ۴۴۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۹۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۳ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۸۳ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی گرن کبریو S

حداکثر قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۶۹۱ سی سی ، ۴۴۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۹۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴٫۹ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۹۵ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی گرن توریسمو

حداکثر قیمت: یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۲۴۴ سی سی ، ۴۰۵ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۶۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۲ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۸۵ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

مازراتی گرن توریسمو S

حداکثر قیمت: یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم ۴۶۹۱ سی سی ، ۴۴۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۹۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۶ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴٫۹ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۹۵ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

پورشه پانامرا ۴S

حداکثر قیمت: یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم۴۸۰۶ سی سی ، ۴۰۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۷ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۵٫۲ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۸۲ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

پورشه پانامرا توربو

حداکثر قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم۴۸۰۶ سی سی+ دو توربوشارژ ، ۵۵۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۷۵۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۷ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴ ثانیه ، حداکثر سرعت ۳۰۶ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

پورشه ۹۱۱

حداکثر قیمت: یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

پیشرانه شش سیلندر با حجم ۳۸۰۰ سی سی ، ۴۰۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۴۴۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۷ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴٫۳ ثانیه ، حداکثر سرعت ۳۰۴ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

پورشه کاین توربو

حداکثر قیمت: یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

پیشرانه هشت سیلندر با حجم۴۸۰۶ سی سی۵۰۰ اسب بخار قدرت و گشتاور ۷۰۰ نیوتن متر ، جعبه دنده ۸ سرعته ، شتاب ۰ تا صد ۴٫۷ ثانیه ، حداکثر سرعت ۲۷۸ کیلومتر بر ساعت

معرفی خودرو مشخصات مازراتی گیبلی مشخصات بی ام و i8 مشحصات S 500 ماشین لوکس در تهران مازراتی کواترو پورته قیمت ماشین های لوکس قیمت مازراتی گیبلی قیمت مازراتی گرن کبریو قیمت مازراتی قیمت خودرو خارجی قیمت بنز s500 قیمت ب ام و i8 فروش بنز s500 بی ام و i8

+ قیمت ها تقریبی است و ممکن است مشخصات فنی پیشرانه براساس استاندارد سفارش متفاوت باشد.

سید معین قاسمی – جام جم آنلاین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ