مقایسه ارقام بودجه ۹۲ با ۹۳ + جدول

0

مقایسه برخی ارقام اصلی لایحه بودجه ۹۳ با قانون بودجه ۹۲ حاکی از تفاوت های معناداری به ویژه در بحث درآمد هدفمندی یارانه ها دارد از جمله اینکه دولت ظاهرا بودجه ای برای یارانه تولید درنظر نگرفته است.

به گزارش تسنیم، انتشار جزئیات لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، مقایسه ای در ۱۴ شاخص مهم با ارقام قانون بودجه ۹۲ انجام داده ایم که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

(ارقام به تومان است)

ارقام کلان بودجه قانون بودجه ۹۲ لایحه بودجه ۹۳ درصد تغییر
سقف بودجه ۷۲۷۰۰۰ میلیارد ۷۸۳۰۰۰ میلیارد ۷.۷
بودجه عمومی دولت ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ۱۹۵۰۰۰ میلیارد ۷.۲-
هزینه (بودجه جاری) ۱۲۸۰۰۰ میلیارد ۱۴۳۰۰۰ میلیارد ۱۱.۷
درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۵۰۰۰۰ میلیارد ۳۸۸۰۰ میلیارد ۲۳.۴-
درآمد مالیاتی ۴۵۸۵۱ میلیارد ۶۶۰۹۷ میلیارد ۴۴.۱
سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه ۸۳۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰
جبران خدمات کارکنان دولت (حقوق) ۵۰۲۱۳ میلیارد ۶۳۱۰۳ میلیارد ۲۵.۶
بودجه شرکت‌های دولتی ۵۳۵۷۹۶ میلیارد ۵۸۷۸۶۷ میلیارد ۹.۷
کسری تراز عملیاتی (در لایحه) ۲۹۵۰۰ میلیارد ۵۰۰۰۰ میلیارد ۶۹.۴
تملک دارایی‌های مالی ۲۵۹۰۰ میلیارد ۱۴۱۸۱ میلیارد ۴۶-
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ۵۶۴۴۳ میلیارد ۳۷۸۰۵ میلیارد ۳۳-
مالیات واردات خودرو ۲۲۰۵ میلیارد ۱۱۶۴ میلیارد ۴۷-
بهره مالکانه معادن ۸۰۰ میلیارد ۱۸۰۰ میلیارد ۱۲۵
منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی ۶۱۴۳۴ میلیارد ۷۷۷۹۹ میلیارد
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ