شایعات و شنیده های بازار بورس (ولصنم ، سهگمت)

0

شنیده شده در پی افزایش عملیات لیزینگ و همچنین افزایش قیمت سهام واتی و وصنعت، ولصنم که بلوک عمده این دو سهم را در ترکیب پرتفوی خود دارد ،با جهش سودآوری و تعدیل مثبت بیش از ۲۰ درصدی سود هر سهم مواجه گردیده و بزودی به بازار اعلام خواهد شد

گفته شده با افزایش صادرات سیمان به عراق و کشورهای همجوار توسط شرکتهای لب مرزی از جمله سهگمت، درآمدهای ارزی این شرکت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و قابلیت تعدیل مثبت درآمدی در این سهم فراهم گشته است.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ