بودجه ورزش کشور ۲۶ درصد کاهش یافت!

0

فارس، امیدوار رضایی درباره مقایسه بودجه ورزش  در سال های ۹۲ و ۹۳ توضیحاتی را ارائه کرده که به شرح زیر است:

مقایسه بودجه ورزش و تربیت بدنی در لوایح بودجه سال ۹۲ و ۹۳ نشان از کاهش حداقل ۲۶ درصدی دارد که هم در اعتبارات هزینه‌ای و هم تملک دارائی‌ یا بودجه عمرانی وزارت ورزش ، کاملاً مشهود است و با توجه به وجود هزاران پروژه نیمه‌تمام و نیاز به اعتبارات حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها ضرورت توجه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ورزش در بررسی لایحه بودجه ۹۳ در موضوع ورزش و تربیت‌بدنی و رسیدن به راه‌حلی که ضمن اتمام سریعتر، این پروژه‌ها توسط دولت به ویژه در مناطق محروم و اماکنی که بخش خصوصی و تعاونی تمایل به مشارکت ندارند و واگذاری بقیه پروژه‌ها طبق قوانین مصوب و هزینه‌ کرد. این اعتبارات برای تکمیل سایر پروژه‌های نیمه‌تمام از یک طرف و افزایش سهم تربیت بدنی و ورزش از منابع عمومی حداقل به اندازه رشد بودجه عمومی از وظایف نمایندگان مردم خواهد بود.

در این مقایسه هنوز دو شرکت استقلال و پرسپولیس برخلاف واقعیت به عنوان شرکت‌های سودده در نظر گرفته شده است و علی‌رغم اینکه در لیست واگذاری قرار دارند به افزایش درآمدهای آنها حدود ۷۰ درصد در لایحه بودجه ۹۳ باید توجه کرد. این در حالی است که این دو شرکت دارای بدهی‌ دهها میلیارد تومانی در سال‌های قبل بوده و اکنون هم نیاز به بودجه دولتی دارند.

پیشنهادات مطرح برای رفع این چالش یکی تصویب یک بند به عنوان مکلف کردن دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به اختصاص یک درصد از اعتبارات خود برای موضوع ورزش و تربیت بدنی است و دیگر پیشنهاد این است که اگر پروژه‌ یا شرکتی در وزارت ورزش و جوانان واگذار گردید ۱۰۰% اعتبار آن به بخش ورزش برای تکمیل سایر پروژه‌ها برگردد. پیشنهاد دیگر پرداخت حق پخش صدا و سیما از مسابقات ورزشی و یا واگذاری مدیریتی برنامه‌های ورزشی و مسابقات توسط فدراسیون ها و یا باشگاه‌های توانمند و صاحب هواداران میلیونی در صدا و سیما طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) خواهد بود و به دلیل عدم واگذاری مالکیت تنها واگذاری مدیریتی و اداره برنامه‌های ورزشی و تبلیغاتی آن مخالف قانون اساسی نخواهد بود و مطابق قانون قابل انجام است.

جدول به شرح زیر است:

مقایسه بودجه ورزش لوایح سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

ردیف عنوان هزینه سال ۹۲ هزینه سال ۹۳ تملک ۹۲ تملک ۹۳ جمع ۹۲ جمع ۹۳ تغییر سال ۹۳ به سال ۹۲ درصد تغییر
۳۰۵۰۰ فصل تربیت‌بدنی ۲۴۷۶۴۸۶ ۳۲۰۴۰۷۸ ۷۵۲۰۲۲۲ ۴۱۲۲۳۰۰ ۹۹۹۶۷۰۸ ۷۳۲۶۳۷۸ -۲۶۷۰۳۳۰ -۲۶.۷۱
۱۲۸۵۰۰ وزارت ورزش و جوانان ۱۰۷۸۲۱۳ ۱۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۳۰۰۰ ۱۶۳۴۳۴۰ ۴۰۸۱۲۱۳ ۳۰۳۴۳۴۰ -۱۰۴۶۸۷۳ -۲۵.۶۵
۱ وزارت ورزش و جوانان ۱۰۷۸۲۱۳ ۱۴۰۰۰۰۰ ۹۳۵۰۰۰ ۴۹۵۵۵۰ ۲۰۱۳۲۳۱ ۱۸۹۵۵۵۰ -۱۱۷۶۸۱ -۵.۸۵
۲ شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ۰ ۰ ۲۰۶۸۰۰۰ ۱۱۳۸۷۹۰ ۲۰۶۸۰۰۰ ۱۱۳۸۷۹۰ -۹۲۹۲۱۰ -۴۴.۹۳
۱۲۸۵۰۲ کمیته ملی المپیک ۲۲۷۳۲۱ ۲۳۱۰۰۰ ۹۰۷ ۴۸۱ ۲۲۸۲۲۸ ۲۳۱۴۸۱ ۳۲۵۳ ۱.۴۳
۵۳۰۰۰۰ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه
۱۶ پیشگیری از بیماری‌های ریوی و توسعه ورزش همگانی (۵۰ درصد وزارت ورزش و جوانان) ۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
۱۰۳ اعتبارات موضوع افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخلی و وارداتی (۴۰ درصد وزارت ورزش و جوانان) ۰ ۱۲۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۰۰.۰۰
۵۵۰۰۰۰ برآورد اعتبارات ردیف‌های
۲ کمیته ملی المپیک- کمک به آماده‌سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی
۱۳ کمک به توسعه ورزش همگانی،‌ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در بخش‌های دولتی ۳۷۵۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۱۳۶۵۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ -۱۴۴۰۰۰۰ -۸۲.۷۶
۲۴ پرداخت دیون وزارت ورزش و جوانان به آستان مقدس حضرت معصومه (س) ۱ با اولویت ورزشگاه شهید حیدریان ۰ ۵۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۰۰.۰۰
جمع کل ۵۵۸۱۲۳۳ ۶۷۴۹۰۷۸ ۱۳۰۰۴۱۲۹ ۶۶۶۸۶۷۱ ۱۸۵۸۵۳۸۰ ۱۳۴۱۷۷۴۹ -۵۱۶۷۶۳۱
تفاوت ۱۱۶۷۸۴۵ ۶۳۳۵۴۵۸-

* ۱۶۵۰۰۰ سهم وزارت ورزش و جوانان است.

* * ۴۸۰۰۰ سهم وزارت ورزش و جوانان است.

باید دانست که از محل اعتبارات وزارت ورزش برای ورزش همگانی ۴۱۲ میلیارد ریال و برای ورزش قهرمانی ۶۱۲ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شده است.

شرح مقایسه بودجه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب زیر است:

شماره ردیف بودجه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس ۲۹۵۳۹۰

درآمد سال ۹۲: ۱۰۶۸۰۰

هزینه سال ۹۲: ۱۰۶۸۰۰

درآمد سال ۹۳: ۱۷۰۵۰۰

هزینه سال ۹۳: ۱۷۰۴۵۲

شماره ردیف بودجه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ۲۹۵۴۰۰

درآمد سال ۹۲: ۹۹۹۷۲

هزینه سال ۹۲: ۹۹۹۷۲

درآمد سال ۹۳: ۱۷۰۵۰۰

هزینه سال ۹۳: ۱۷۰۴۵۲

(ارقام به میلیون ریال است)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ