اطلاعیه شفاف سازی “وخاور ، تجار”

0

پیرو اطلاعیه شفاف سازی بانک خاورمیانه به استحضار می رساند،عطف به نامه ۹۲،۰۹،۲۰مندرج در سامانه کدال آن سازمان وپیرو نامه شماره ۶۵۵/۹۲/۹۵۰ مورخ ۹۲،۰۹،۲۳ ،مبلغ سود هر سهم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ برابر ۲۱۰ ریال پیش بینی گردیده که طبق گزارش های ارائه شده شش ماهه سال ۱۳۹۲ معادل ۴۲.۹ درصد آن محقق شده است،لذا پیش بینی می گردد در گزارش های ۹ ماهه نیز تغییر قابل توجهی نسبت به پیش بینی قبلی بانک حاصل نگردد.

پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان به استحضار می رساند،با توجه به تغییر قیمت و حجم معاملات سهام این شرکت در روزهای اخیر به اطلاع می رساند کلیه اطلاعات مالی مرتبط با رویدادهای مالی و عملیات این شرکت از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال منتشر گردیده ودر اختیار عموم قرار گرفته است وهیچگونه اطلاعات مالی منتشر نگردیده ای در خصوص عملیات این شرکت (تا تاریخ صدور نامه) که اثرات سود وزیانی با اهمیتی داشته باشد وجود ندارد.بدیهی است در صورت بروز هر گونه تغییرات تاثیرگذار برعملکرد شرکت، مراتب جهت شفاف سازی بازار به اطلاع خواهد رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ