تعدیل مثبت “وصندوق” از فروش سرمایه گذاری ها

0
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با سرمایه ای بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ مبلغ ۱۳۱۸ ریال سود خالص محقق کرده است.

“وصندوق” درحالی آخرین گزارش خود را با سود ۱۱۲۳ ریالی به بازار ارائه داده بود که گزارش اخیر با تعدیل بیش از ۱۷ درصدی همراه شده است.

عملکرد این شرکت سرمایه گذاری در سال مالی ۹۲ نسبت به سال مالی قبل از افزایش ۱۴۱ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها، ۱۹۲ درصدی سود ناخالص و ۲۱۹ درصدی سود خالص هر سهم برخوردار بوده و این در حالی است که علت تعدیل مثبت اخیر افزایش ۱۴۴ درصدی عمدتاً سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ