تغییر جنسیت عجیب یک پسر جوان به دختری زیبا + عکس

0

تغییر جنسیت مرد آمریکایی به دختری زیبا

جیانا لوپز جوان ۲۵ ساله امریکایی برای تغییر جنسیت خود چهار سال است که هورمون های زنانه مصرف می کند وتاکنون چند عمل جراحی برای تغییر جنسیت نیز انجام داده است .

از آنجا که وی قادر به پرداخت هزینه های سرم آور درمانی در امریکا نمی باشد، نتوانسته ادامه فرآیند عمل های جراحی را انجام دهد.

هزینه تغییر جنسیت عکس همجنس‌بازها عکس تغییر جنسیت جراحی تغییر جنسیت ترنس ها پسران همجنس باز اخبار آمریکا

تغییر جنسیت جیانا لوپز

او اکنون قصد دارد به انگلستان بیاید تا با ۱۲ ماه کار برای موسسه سلامت ملی انگلستان بتواند جراحی های نهایی برای تغییر جنسیت خود را انجام دهد. خانواده و دوستانش لوپز را به عنوان یک همجنس باز می شناختند ولی سه سال بعد او تصمیم گرفت تا عمل های مربوطه برای تغییر جنسیت را انجام دهد.

 هزینه تغییر جنسیت عکس همجنس‌بازها عکس تغییر جنسیت جراحی تغییر جنسیت ترنس ها پسران همجنس باز اخبار آمریکا

هزینه تغییر جنسیت عکس همجنس‌بازها عکس تغییر جنسیت جراحی تغییر جنسیت ترنس ها پسران همجنس باز اخبار آمریکا

 مرد آمریکایی بعد از تغییر جنسیت 

هزینه تغییر جنسیت عکس همجنس‌بازها عکس تغییر جنسیت جراحی تغییر جنسیت ترنس ها پسران همجنس باز اخبار آمریکا

تغییر جنسیت یک مرد به دختری زیبا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ