تحلیل بنیادی “پتروشیمی کرمانشاه”

0

معرفی شرکت:

مجتمع پتروشیمی اوره وآمونیاک کرمانشاه در زمینی به وسعت ۲۹۵ هکتار در مقابل کوه بیستون احداث شده است که تاسیسات صنعتی آن در زمینی به وسعت ۶۲ هکتار قرار گرفته و ۱۴۰هکتار نیز به ایجاد فضای سبز این مجتمع اختصاص یافته است.عملیات اجرایی پنجمین طرح اوره آمونیاک پتروشیمی در کشور از سال ۱۳۸۱ با سرمایه گذاری ارزی ۲۶۷ میلیون یورو و۲۱۵۰میلیارد ریال در کرمانشاه آغاز شد.با بهره برداری از این طرح سالانه ۳۹۶ هزار تن آمونیاک و ۶۶۰ هزار تن اوره گرانول تولید می شود.

درآمد شرکت

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۲،۱۲،۲۹ براساس عملکرد ۶ ماهه شرکت با سرمایه ۱,۷۶۴,۶۰۰ میلیون ریال را به مبلغ ۲۰۲۳ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است . فروش سال جاری کرماشا براساس عملکرد ۶ماهه ۴،۷۱۹،۰۹۶ میلیون ریال پیش بینی شده است که حاشیه سود ناخالص (margin) شرکت را معادل ۷۴ درصد و حاشیه سود خالص را معادل ۷۶ درصد قرار می دهد.

صورتهای مالی سال ۹۱

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کرماشا

۱-شرکت اولین پیش بینی سود هرهسم سال مالی ۹۲ را در تاریخ های ۹۱،۱۱،۳۰ و۹۱،۱۲،۲۰ مبلغ ۱۹۰۰ ریال،در تاریخ ۹۲،۰۴،۱۵ مبلغ ۱۹۲۷ ریال ودر تاریخ ۹۲،۰۷،۲۲ .مطابق اطلاعات اخیر مبلغ ۲۰۲۳ ریال اعلام نموده است.افزایش پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی مورد رسیدگی نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی شده درآمدهر سهم سال مالی ۱۳۹۲ عمدتا ناشی از افزایش فروش وکاهش بهای تمام شده به ترتیب به میزان ۱۲.۳ و۹.۷ درصد (به دلیل پیش بینی کاهش میزان تولید وفروش اوره از ۷۲۰۰۰۰ تن به ۶۶۰۰۰۰ تن وافت قیمت صادرات محصول فوق به حدود متوسط ۳۲۰ دلار) می باشد.

۲-تبدیل مبلغ ۲۷۳۵ میلیون ریال خالص هزینه های عملیاتی به مبلغ ۸۳۱۷۱۰ میلیون ریال خالص درآمد های عملیاتی عمدتا ناشی از مابه التفاوت نرخ واگذاری موجودی ارزی پایان سال مالی ۱۳۹۱ وارز حاصل از صادرات انجام شده طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ وهمچنین تسعیر مطالبات ارزی قابل واگذاری ناشی از فروش های صادراتی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ با نرخ برآوردی هردلار ۲۸۰۰۰ ریال.

۳- کاهش ۲۸.۳ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها به دلیل پیش بینی کاهش حجم سپرده های بانکی وسود ناشی از آن بوده است.

۴- نتیجه عملیات شرکت طی ۶ ماهه اول سال مالی مورد گزارش به ترتیب منجربه پوشش ۴۷ درصدی فروش،۴۳ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته و ۶۰ درصدی سود خالص هر سهم پیش بینی شده می باشد.

۵- پیش‌بینی عملکرد شرکت اصلی برای سال مالی ۹۲ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به‌ترتیب فروش ۲ درصدافزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته‌ ۱۰ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۰ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تشریح فعالیتهای شرکت:

۱- شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۹۰ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۹۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ر۸۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰ر۷۶۴ر۱ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامدارن را به تصویب و به مرحله اجرا رسانده است که در سراسر سال جاری سرمایه شرکت مبلغ ۱,۷۶۴,۶۰۰ میلیون ریال ثابت بوده است.

۲- آورده تولیدی شرکت از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد لذا گاز مصرفی که جهت خوراک (مواد اولیه) وهمچنین گاز سوخت مصرفی جهت واحد اوره بدون مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.با در نظر داشتن احتمال افزایش نرخ گاز مصرفی شرکت هزینه مواد اولیه شرکت بالا می رود و اثری کاهنده در رشد شرکت خواهد داشت.

۳- پیش بینی تقسیم سود هرسهم طبق مصوبه هیئت مدیره برای دوره منتهی به سال ۱۳۹۲،۱۲،۲۹ معادل ۹۰ درصد ازسود خالص می باشد.

۴- طبق عملکرد واقعی ۶ ماهه،شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲،۰۶،۳۱ در مقایسه با سال مالی ۹۱،۰۶،۳۱ شرکت بالغ بر ۹ درصد افزایش خوراک گاز طبیعی و ۲ درصد افزایش سوخت مصرفی گاز طبیعی همراه بوده است.برطبق عملکرد واقعی منتهی به ۹۲،۰۶،۳۱ درمقایسه با سال قبل شرکت با افزایش فروش بالغ بر ۵ درصد اوره و ۱۱۷ درصد آمونیاک به بخش داخل وخارج کشور روبرو بوده است.

۵- پیش بینی فروش(درآمد) شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ درمقایسه با پیش بینی منتهی به ۹۱،۱۲،۳۰ شرکت با:

 

-طبق پیش بینی شرکت، درآمد حاصل از فروش هرتن آمونیاک وهرتن اوره برای سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ مبلغ ۷ میلیون تن می باشد که درمقایسه با پیش بینی منتهی به ۹۱،۱۲،۳۰ شرکت با افزایش ۱۷ درصدی درآمد از فروش هر تن اوره و افزایش ۴۰ درصدی درآمد از فروش هرتن آمونیاک روبرو خواهد شد.

۷-ظرفیت تولید شرکت ومقایسه با شرکت های دیگر:

 

منابع و مصارف ارزی کرماشا:

درجدول منابع ومصارف ارزی نرخ دلار جهت خرید داراییهای ثابت بالغ بر ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است،که مبلغ پیش بینی شده در مصارف ارزی برای سال ۹۲ بابت خرید قطعات یدکی وخرید اموال وپروژه های سرمایه ای می باشد.

 

در صورت مقایسه پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ وپیش بینی سال مالی قبل (۹۱،۱۲،۳۰) باید متذکر شد که طبق جدول زیر نرخ دلار جهت انجام فروش صادراتی برای سال مالی جاری ۲۵۰۰ تومان پیش بینی شده اما برای سال مالی ۹۱ نرخ ۱۲۲۶ تومان (نرخ مرجع) پیش بینی گردیده بوده است،که همین سبب افزایش ۱۶۰.۴۳ درصدی میزان فروش صادراتی برای سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ خواهد شد.شایان ذکر است که به دنبال سیاست یکسان سازی نرخ ارز (نرخ ارز مبادلاتی ۲۸۰۰ تومان) میزان فروش صادراتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 

تامین مواد اولیه وبازار فروش کرماشا:

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ پیش بینی کرده است که ۲۱ درصد از محصولات را در بازار داخل و۷۹ درصد محصولات در بازار خارج به فروش می رسد که درمقایسه با پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۱،۱۲،۳۰ شرکت با کاهش فروش محصولات در داخل کشور به میزان ۲۸ درصد و افزایش فروش محصولات در خارج به میزان ۱۱ درصد روبرو خواهد شد.منطقی است که با افزایش نرخ دلار میزان فروش صادراتی قابل توجه را خواهد داشت و با کاهش آن درصد فروش به خارج از کشور کمتر خواهد شد زیرا میزان سوددهی شرکت پایین خواهد آمد.

محل تامین مواد اولیه کاملا از داخل کشور می باشد،مواد اولیه شرکت شامل خوراک گاز طبیعی وسوخت مصرفی گاز طبیعی می باشد.

 

سهامداران کرماشا:

طبق جدول زیر کاملا مشهود است که شرکت گسترش نفت و گاز پارسان با در دست داشتن ۴۲ درصد سهام کرمانشا می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی این شرکت بگذارد به طوریکه تغییرات اخیر پارسان اعم ازافزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات وآورده نقدی سهامداران،افزایش ۲۶ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ناشی از افزایش بهره وری شرکت های سرمایه پذیر احتمال مثبتی را برای آینده این شرکت رقم می زند که با اثر گذاری روی کرمانشاه می توان به مثبت شدن روند مالی این شرکت راغب بود،ازآنجا که سرمایه گذاری غدیر ۸۱ درصد از سهام پارسان را در دست دارد بنابراین هرگونه تغییری در نماد وغدیر تاثیر قابل ملاحظه برروی عملکرد مالی پارسان خواهد گذاشت از جمله این تغییرات می توان به افزایش ۲۶ درصدی فروش وغدیر اشاره کرد.

*در جدول زیر به بررسی مهمترین نسبت های مالی و مقایسه آن ها در سال های مالی مختلف پرداخته ایم

 

توضیحات جدول:

*طبق محاسبات شرکت با افزایش توان تولیدی (margin) جهت تولید اوره وآمونیاک روبرو می باشد به طوریکه حاشیه سود ناخالص برای سال جاری بالغ بر ۷۴ درصد پیش بینی شده است.

*بازده دارایی ها بیانگر کارایی و سوددهی شرکت است که با محاسبه دو نسبت گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص به بازده دارایی می رسیم طبق محاسبات بازده دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۹۲،۰۶،۳۱ در مقایسه با سال قبل از افزایش ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.

*چرخه وجه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲،۰۶،۳۱ با افزایش وصول مطالبات وکاهش دوره پرداخت بدهی ها وافزایش دوره گردش کالاروبرو بوده است که درمقایسه با سال قبل شرکت دریافت مطالباتش را طولانی کرده که این به نقدینگی شرکت آسیب می زند و با طولانی شدن دوره پرداخت بدهی (تمایل به خرید نسیه)بدهی های شرکت در مدت بیشتری برخوردار می شود.نکته اینجاست که شرایط مطلوب برای یک شرکت باید براساس فروش نقدی وخرید نسیه باشد.به طور کلی هرچه چرخه وجه نقد که ازسه دوره حاصل می شود(دوره وصول مطالبات+دوره پرداخت بدهی ها+دوره گردش کالا)کوچکتر باشد،تحرک جریان سرمایه بیشتر است.

*بررسی اخبار شرکت:

با درنظر داشتن رشد قیمت جهانی اوره وآمونیاک در بازارهای جهانی و تصمیم تولیدکنندگان این محصول برای افزایش ۲ برابری نرخ اوره داخلی از قرار ۶۱۲۵ ریال فعلی به ۱۲۲۴۰ ریال در صورت افزایش نرخ گاز، سهام شرکت هایی چون شپدیس،شیراز،خراسان و کرماشا با جهش سودآوری و رشد قیمت سهام خود مواجه خواهند شد.

طبق اطلاعیه افزایش نرخ خوراک گازی و قطع گاز شرکت های پتروشیمی مصرف کننده خوراک گاز به دلیل استفاده نادرست شرکت های مذکور از گاز شهری دور از انتظار نیست که با افزایش نرخ خوراک گاز (احتمالا ۲۰%)شرکت ها با ریسک بالا روبرو خواهند شد.

احتمال افزایش نرخ خوراک برای شرکت های پتروشیمی همواره مهمترین ریسک پیش روی فعالان این حوزه بوده است.از دیگر ریسک های پیش روی شرکت الزامات از سوی نهادهای قانونی است به گونه ای که ممکن است شرکت ملزم باشد درصد بیشتری از محصول خود را به صورت داخلی وبا نرخ مصوب به فروش برساند.

*نتیجه گیری:

*طبق محاسبات صورت گرفته وضعیت مالی شرکت در جهت مثبت در مقایسه با سال قبل قرار گرفته است اگر وضعیت نرخ دلار مبادلاتی برمبنای سیاست تک نرخی کردن ارز (طبق آخرین شنیده ها) در شرایط رشد قرار گیرد (حدود ۲۸۰۰ تومان) بنا بر پیش بینی های صورت گرفته شرکت از منظر فروش صادراتی می تواند سود مناسبی کسب کند.با توجه به اینکه حاشیه سود ناخالص (سیاست اثربخشی قیمت گذاری و کارایی تولید) در جهت مثبت پیش خواهد رفت.درنتیجه علی رغم ابهامات صنعت از قبیل افزایش نرخ خوراک گازی و تعیین محدودیت های صادراتی به منظور تامین بیشتر بازار داخلی ،خرید سهم در میان مدت وبلند مدت با توجیه روبرو خواهد بود.

از طرف دیگر با بررسی دیدگاه تکنیکال به این نتیجه می رسیم که شرکت پتروشیمی کرمانشاه در یک کانال صعودی در حال حرکت است وقصد رسیدن به سقف کانال را دارد،به همین دلیل هدف قیمتی را بین محدوده ۱۰۲۸۴ تا ۱۰۷۱۴ ریال می توان در نظر گرفت.در صورتیکه بتواند سقف کانال را بشکند وازآن عبور کند به اندازه عرض کانال افزایش پیدا می کند،که در این حالت حداکثر افزایش قیمت تا ۱۳۷۰ تومان است.

*سناریو بدبینانه:افزایش نرخ خوراک همراه با مصوبات دولتی جهت فروش داخل همگی به منزله قطع فروش صادراتی به دلیل هزینه بالا و اجبار به فروش داخل براساس نرخ های تصویبی دولت خواهد شد. اگر تحریم ها ادامه یابد فروش صادراتی وکسب درآمد شرکت نه تنها به سمت نزول پیش می رود بلکه بزرگترین واحد تولید اوره کشور را با مشکلات عدیده روبرو می سازد.

توجه:بدیهی است تحلیل فوق به معنای پیشنهاد خرید و فروش نبوده ودر صورت استفاده از روش های محاسباتی دیگر ممکن است اعداد دیگری بدست آید.

منبع : نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ