سود نجومی و عجیب واردکنندگان مرسدس بنز + جدول قیمت واقعی

0
اسناد ذیل نشان می دهد خودروهای وارداتی بنز به ایران با قیمت هایی حدود ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون وارد کشور می شود اما با قیمتی هایی حدود سه برابر این مبلغ به دست مصرف کنندگان می رسد.

ساتین : حتی اگر تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو را به لیست قیمت انواع خودروهای مرسدس بنز مدل ۲۰۱۴ که از گمرکات کشور به دست عده ای می رسند اضافه کنیم، بازهم تفاوت حیرت انگیز قیمت وارداتی با قیمت مصرف کننده نشان دهنده حجم سود عجیب و غریب وارد کنندگان است.

طبق اعلام رسمی گمرک، قیمت واردات خودروهای بنز به شرح زیر است:

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

بر اساس لیست پیوست سند فوق، صبحانه قیمت ها را طبق دلار موجود در بازار غیررسمی ارز یعنی ۲۹۵۰ تومان محاسبه کرده است که بر این اساس، مبالغ زیر به دست آمده است که نشان می دهد دلالان در این بازار نیز حتی اگر فرضمان دلار مبادله ای یعنی حدود ۲۴۵۰ تومان نباشد، سودهای ویژه ای به جیب می زنند و کسی نیز پاسخگو و پیگیر این موضوع نیست.

قیمت تمام شده :

A- CLASS SALOON

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۵۴,۳۷۴,۴۰۰

A180

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۶۱,۱۵۶,۴۵۰

A200

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۷۵,۶۴۹,۸۰۰

A250 sport

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۸۰۵۶۴۵۰۰

A250 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۱۱,۰۰۸,۵۰۰

A45 AMG 4 matic

B- CLASS

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۶۹,۲۸۳,۷۰۰

B180

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۷۳,۶۶۱,۵۰۰

B200

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۷۸,۲۰۴,۵۰۰

B220 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۸۱,۵۷۰,۴۵۰

B250

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۷۹,۱۹۸,۶۵۰

B 200 natural gas drive

C-CLASS SALOON

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۸۱,۲۷۲,۵۰۰

C180

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۸۷,۱۲۳,۱۵۰

C 200

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۹۷,۱۸۷,۷۵۰

C250

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۰۰,۹۸۴,۴۰۰

C300

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۰۷,۸۳۴,۳۰۰

C350

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۰۶,۴۰۶,۵۰۰

C300 4 matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۱۳,۲۵۹,۳۵۰

C350 4 matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۶۴,۶۶۹,۰۰۰

C 63 AMG

GLK-CLASS

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۹۸,۶۴۵,۰۵۰

GLK 250 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۱۸,۴۷۷,۹۰۰

GLK 300 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۲۸,۰۶۵,۴۰۰

GLK 350 4matic

 

E-CLASS SALOON

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۰۱,۳۵۶,۱۰۰

E 180

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۱۲,۴۸۳,۵۰۰

E 200

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۲۵,۰۶۵,۲۵۰

E 250

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۳۱,۷۱۱,۶۰۰

E 300

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۳۸,۸۲۱,۱۰۰

E 300 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۴۳,۷۵۳,۵۰۰

E 350

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۵۲,۴۰۸,۸۰۰

E 350 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۵۰,۹۸۱,۰۰۰

E 400

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۵۸,۰۸۴,۶۰۰

E 400 4 matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۹۱,۵۱۶,۹۵۰

E 500

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۹۶,۰۹۵,۳۵۰

E 500 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۲۶۷,۲۱۶,۹۰۰

E 63 AMG

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۲۷۷,۴۰۹,۱۵۰

E 63 AMG 4matic

 

E-CLASS COUPE

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۰۸,۵۳۶,۴۰۰

E 200 coupe

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۲۰,۷۶۴,۴۵۰

E 250 coupe

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۳۲,۲۵۷,۳۵۰

E 300 coupe

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۳۹,۱۲۷,۹۰۰

E 350 coupe

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۴۵,۳۱۱,۱۰۰

E 400 coupe

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۸۳,۴۷۵,۲۵۰

E 500 coupe

 

E- CLASS cabriolet

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۲۱,۳۶۳,۰۰۰

E 200 cabriolet

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۳۲,۴۸۷,۴۵۰

E 250 cabriolet

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۴۳,۹۹۸,۳۵۰

E 300 cabriolet

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۵۰,۸۷۱,۸۵۰

E 350 cabriolet

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۵۷,۰۵۲,۱۰۰

E 400 cabriolet

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۹۵,۲۱۶,۲۵۰

E 500 cabriolet

CLS -CLASS

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۱۸۳,۳۵۱,۳۵۰

CLS 350

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۲۲۰,۵۶۸,۵۵۰

CLS 500

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۲۲۷,۸۵۲,۱۰۰

CLS 500 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۱۴,۰۲۴,۵۵۰

CLS 63 AMG

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۲۴,۶۳۵,۷۰۰

CSL 63 AMG 4matic

 

S-CLASS

قیمت به تومان

مدل ماشین

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۷۱,۲۹۸,۸۰۰

S 500

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۸۴,۹۳۹,۶۰۰

S 500 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۵۳۵,۲۱۸,۵۰۰

S63 AMG

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۸۰,۴۲۰,۲۰۰

S 500 L

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۹۴,۰۵۵,۱۰۰

S 500 L 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۵۴۴,۴۹۳,۳۰۰

S 62 AMG 4matic

قیمت واقعی خودرو قیمت مرسدس بنز قیمت محصولات مرسدس بنز قیمت خودرو قیمت انواع ماشین قیمت انواع بنز جدول قیمت بنز

۳۱۸,۸۳۰,۱۰۰

S 400 L

قیمت محصولات مرسدس بنز در بازار :

Mercedes-Benz

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

C180 فول

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

C200 فول

۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

C300 فول

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

C350 فول

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

B180 فول

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

E200 فول

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E300 فول

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 فول

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 کروک

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

E350 کوپه

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

S350 فول

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

S500 فول با میز بار

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

S550 فول با میز بار

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۵ نفره

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۴ نفره

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

SLK 350 فول

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

SL 500 فول

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

SL 350 فول

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

CL 500 فول

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

CL 600 فول

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

CLS 350 فول

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

CLS 500 فول

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

CLS 550 فول

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

GLK 350 فول

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ML 350 فول

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: صبحانه آنلاین
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ