سرنوشت تلخ دو جوان جویای کار در تهران

0

سهراب حدود دو ماه قبل و به امید یافتن کاری پردرآمد از نیشابور راهی تهران شد اما در حالی که حدود دو ماه از سفرش گذشته و همچنان به دنبال کار بود با پسری به نام پدرام آشنا شد. چند روزی گذشته بود که آنها تصمیم گرفتند پیاده از قم به مشهد بروند. شب سوم سفرشان بود و ۲۰ کیلومتر از قم دور شده بودند که ناگهان پدرام تصمیم گرفت، نقشه شومش را اجرا کند. بنابراین در فرصتی مناسب سهراب را کشت. صبح روز شنبه ۸ آبان هم خود را به کلانتری ۱۰۶ نامجو رساند و به قتل پسر ۱۹ ساله اعتراف کرد.

ازسوی دیگرمأموران در بررسی‌ها دریافتند صبح ۸ آبان مأموران گشت پلیس استان قم جسد پسر جوانی را در حاشیه جاده پیدا کرده بودند. از زمان مرگ چند ساعتی گذشته بود و تکه‌سنگ خون‌آلودی هم کنار جنازه قرار داشت که نشان می‌داد پسر جوان با ضربات سنگ به قتل رسیده است.

روز گذشته جنایتکار ۲۸ ساله برای تحقیقات به شعبه دوم دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در تحقیقات به بازپرس مرادی گفت: «دو ماه قبل در پارکی با سهراب آشنا شدم. سهراب اهل نیشابور بود و برای کار به تهران آمده بود. خودم نیز چند وقت قبل، از طالش به تهران آمده بودم شاید کاری پیدا کنم. بیکاری و نداشتن فامیل و آشنا در تهران باعث شد که من و سهراب با هم دوست شویم و در این دو ماه همیشه با هم بودیم. سه روز قبل از قتل با سهراب تصمیم گرفتیم پیاده از قم به مشهد برویم اما به محض اینکه به راه افتادیم، تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. البته هیچ علتی هم نداشت! در طول راه دائم با خودم نقشه قتل را بررسی می‌کردم. شب سوم با خودم گفتم اگر سهراب را نکشم دیگر فرصت نمی‌کنم. برای همین، زمانی که سهراب به خواب رفت، سنگی را برداشتم و به سرش زدم. سهراب از خواب بیدار شد و در حالی که از سرش خون می‌آمد چند قدم برداشت اما من دست‌بردار نبودم و دوباره به سرش چند ضربه دیگر زدم. وقتی مطمئن شدم مرده، ملحفه‌ای که همراهمان بود را روی جسد کشیدم و راهی تهران شدم. ساعت ۸ صبح به تهران آمدم و تازه آن زمان بود که متوجه شدم مرتکب قتل شده‌ام. یک ساعتی را در خیابان پرسه زدم و در نهایت خودم را به نخستین کلانتری که در مسیرم بود رساندم!

به دنبال اظهارات پسر جوان و با توجه به اینکه او مدعی شده بود از چند سال قبل مشکلات روحی و روانی داشته و در بیمارستان بستری بوده است، بازپرس جنایی دستور انتقال متهم جوان به پزشکی قانونی را صادر کرد تا درباره سلامت روانی‌اش تحقیق شود. از آنجا که قتل در استان قم صورت گرفته است، ادامه رسیدگی به پرونده به دادسرای قم سپرده خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ