توطئه مشترک بابک زنجانی و رئیس جمهور تاجیکستان برای فریب بانک مرکزی ایران

0
انتخاب ؛ به گفته این منبع مطلع بابک زنجانی دوهفته قبل به مسئولان بانکی کشور اظهار کرده بود که مبلغ دومیلیارد یورو از بدهی های خود بابت پول نفت را به یکی از بانکهای تاجیکستان منتقل کرده است، وی برای باوراندن این موضوع به مسئولان دولت ایران اقدام به تبانی و پرداخت رشوه به رئیس جمهور تاجیکستان می کند و او نیز به بانک مرکزی این کشور دستور می دهد مدارک لازم را در جهت تایید ادعای بابک زنجانی در اختیار وی قرار دهد.
از سوی دیگر بابک زنجانی با مذاکره واغفال یکی از بانکهای خصوصی کشور از این بانک نیز بعنوان طرف ایرانی سواستفاده می کند.
 زندان بابک زنجانی درآمد بابک زنجانی جرم بابک زنجانی بابک زنجانی اتهام بابک زنجانی
با اعزام نماینده بانک مرکزی به تاجیکستان به همراه نماینده این بانک خصوصی همه شرایط برای اغفال دولت ایران در این موضوع که دومیلیارد یورو طلب ایران در تاجیکستان وجود دارد اما قابل انتقال به ایران نیست فراهم می شود اما در آخرین مرحله تیزهوشی مقامات وزارت نفت وبانک مرکزی موجب می شود تا پرده از این توطئه برداشته شود.
گفتنی است سال گذشته بابک زنجانی توانسته بود با همین شگرد واستفاده از بانک مسکن بعنوان طرف ایرانی ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی را که ارزشی معادل ۱ هزار میلیارد تومان داشت خریداری کرده وسویفت جعلی ارائه کند و اضافه بر آن ۱۷هزار میلیارد تومان چک سازمان تامین اجتماعی را بعنوان تضمین دریافت وآن را به وزارت نفت بابت بدهی خود ارائه کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ