عکس های نایاب از “اشغال” ایران توسط انگلیس

1

۹۸ سال پیش در چنین روزهایی یعنی در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ پس از آنکه آلمان مجبور به پذیرش شرایط متفقین برای ترک مخاصمه شد اولین جنگ ویرانگر جهان به پایان رسید؛ نبردی که با وجود بی طرفی ایران بین هشت تا ده میلیون نفر از مردم ایران را در کام مرگ قرار داد.

در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ پس از آنکه “آرشیدوک فرانتس فردیناند” ولیعهد امپراتوری اتریش – مجارستان در سارایوو بوسنی ترور شد این کشور به صربستان اعلان جنگ کرد و چیزی نگذشت که صف بندی کشورهای قدرتمند در برابر هم آغاز شد.

در جریان این جنگ امپراتوری عثمانی و بلغارستان به امپراتوری‌های مرکزی یعنی آلمان، اتریش و مجارستان پیوستند و متفقین شامل بلژیک، انگلیس، فرانسه، مونته نگرو، روسیه و صربستاننیز مورد حمایت ژاپن، ایتالیا، پرتغال، رومانی، ایالت متحد آمریکا، یونان و برزیل قرار گرفتند. به عبارت دیگر، اعضای اتفاق سه گانه انگلیس، فرانسه و روسیه و اتحاد سه گانه آلمان، اتریش و ایتالیا به یکدیگر اعلان جنگ کردند.

اگرچه دولت ضعیف مشروطه در عهد احمد شاه قاجار از ابتدا اعلان بی طرفی کرد اما آتش این جنگ از دامان ایران دور نماند و چندی نگذشت که بی طرفی ایران از سوی کشورهای درگیر نقض شد و کشور از شمال و جنوب تحت اشغال درآمد.

ارتش وحشی انگلیس پس از آنکه از جنوب وارد کشور شد اقدام به خرید آذوقهٔ مردم ایران کرد و این آغاز قحطی شد که نزدیک به نیمی از جمعیت ۲۰ میلیونی ایران را در کام مرگ قرار داد.

اشغال ایران خصوصا در جنوب با مقاومت جنبش های مردمی همراه شد و چهره هایی چون “زایر خضرخان اهرمی (تنگستانی)” ملقب به امیر اسلام حاکم تنگستان، “شیخ حسین خان چاه کوتاهی، “رئیس علی دلواری” و “خالو حسین بردخونی”، “صولت الدوله قشقایی”، “هایناصر دیوان کازرونی” و “آیت الله سید عبدالحسین لاری” علیه قوای اشغالگر قیام کردند.

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

پهلو گرفتن کشتی انگلیسی ها در آبادان در سال ۱۹۱۵

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

افسر انگلیسی در حال آموزش نیروهای به خدمت گرفته شده در قوای ژنرال “دانسترویل”

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

نیروهای بومی از قبایل و روستاها در همدان به قوای ژنرال “دانسترویل” انگلیسی پیوسته اند.

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

قوای ژنرال “دانسترویل” با الاغ از نزدیکی “منجیل” عبور می کنند.

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

دو سرباز لر در لرستان. سال ۱۹۱۷

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

عکسی از یکی از افسران گردان نهم سلطنتی انگلیس، هنگ “وارویکشیر”

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

یکی از میادین اصلی شهر مشهد در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

ایران با وجود اعلام بی طرفی، نیمی از جمعیت خود را بر اثر جنگ جهانی اول از دست داد

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

نیروهای انگلیس تمام محصولات کشاورزی را با قیمت بالا از کشاورزان می خریدند و برای سربازان خود احتکار می کردند

هولوکاست ایران قحطی ایران در زمان کدام شاه بود قحطی ایران عکس هولوکاست عکس قدیمی زمان شاه بهتر بود یا الان دولت شاهنشاهی ایران خانواده احمد شاه چهره واقعی انگلیس جنایات انگلیس بازیگران یتیم خانه ایران ایران و انگلیس احمد شاه قاجار

محمد قلی مجد در کتاب “قحطی بزرگ” خود می نویسد: بر اثر چنین فاجعه عظیمی بود که جامعه ایرانی به شدت فروپاشید و استعمار بریتانیا توانست به سادگی حکومت دست نشانده خود را در قالب کودتای ۱۲۹۹ بر ایران تحمیل کند. مجد چنین نتیجه میگیرد: «هیچ تردیدی نیست که انگلیسیها از قحطی و نسل کشی به عنوان وسیله ای برای سلطه بر ایران استفاده میکردند.

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. محمد می گوید

    داداش این عکسای گورای دسته جمعی ماله ایران نیست
    حتی نرفتی اسم عکس رو عوض کنی نوشته یهودیا در اشویتس