پیامک ها و اس ام اس های جدید نیش دار و کوبنده (دی ۹۲)

0

با ما همراه باشید و از خواندن این اس ام اس ها لذت ببرید….

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم
“تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …


اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست …
تاوان با تو بودنه !


من دلم گرم تو بود
تو سرت گرم دلماس ام اس تیکه دارسرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من
بر تن کن دروغ هایی را که بافتیاس ام اس تیکه دارباید قاب بگیرم حرفهایت را
همه “عکس” شدند !اس ام اس تیکه داریه خط داشت اما هفت خط بود
به همین سادگی …اس ام اس تیکه داردنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …
ولی محبت خیانت میاره !اس ام اس تیکه دار


اس ام اس تیکه دارمشترکم بودی که در دسترس نبودی !
خاموشت کردم تا ابد …اس ام اس تیکه دارگاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی
فقط به خاطر خطای دیدم بوداس ام اس تیکه دارهدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که
با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !اس ام اس تیکه دار


اس ام اس تیکه دارآنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما …
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !اس ام اس تیکه داراز همه جا بوی مهر میاد
از تو هنوزم بوی بی مهری !اس ام اس تیکه دارمن خیلی “با احساسم”
ولی یادت نره تنفرم یه حسه … !اس ام اس تیکه دارمی بینی ؟
بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم
که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستیاس ام اس تیکه دارهیسسسسسسسسسس …
کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن ، آهسته تر سراغش را بگیر !
ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !اس ام اس تیکه داردل من تنها بود
دل تو اما نه
آفرین بر دل پر مشغله ات
کز سر لطف با دلم بازی کرداس ام اس تیکه دارعزیزم
شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفاتاس ام اس تیکه داردل شما کاروانسرا نیست
نگذارید دیگران وسط دل شما
خستگی رابطه های قبلیشان را در کننداس ام اس تیکه دارحرفی نیست
فقط مینویسم رفت
آن احساسی که تو را دوست میداشتاس ام اس تیکه دارخیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم می گذری دنیا به آخر می رسد
دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو اکنون هـــــیــــــچ نیستی !اس ام اس تیکه داراز روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !
این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …اس ام اس تیکه دارگاهی باید آدمای اطرافت رو کنار بذاری !
بعضیارو برای یک ساعت و بعضیارو برای همیشهاس ام اس تیکه دارشاید واسه خودت کسی باشی
ولی واسه من هیچی نیستیاس ام اس تیکه دارسراب هم که دیدی تظاهر کن که
داری ازش آب میخوری و سیراب میشی !
نزار به دروغش افتخار کنهاس ام اس تیکه دارچه کرده ای با من که این روزها
تــــو را فقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم ؟اس ام اس تیکه دارگفتم فراموشت میکنم !
گفت نمیتونی …
رفت ، بعد از یه مدت برگشت ؛ گفت دیدی نمیتونی
گفتم شمــــــا ؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ