راهنمای شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف استانهای ایران

1

ایران پلاک خودرو ،پلاک ۲۱ مال کجاست ، شماره پلاک خودرو نام مالک ، پلاک یاب ،حروف پلاک جدید تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ،پلاک ایران ۳۸ ،پلاک ایران ۱۰

راهنمای پلاک خودروهای ایران

پلاک‌های خودروهای ایرانی (از سال ۱۳۸۴ به بعد) دارای یازده نوع کلی هستند که در چهار رنگ صادر می‌شوند. انواع پلاک‌ها شامل موارد زیر است: خودروهای شخصی، تاکسی‌ها، خودروهای عمومی، خودروهای دولتی، خوروهای معلولین، خودروهای ترانزیت، خودروهای کشاورزی، خودروهای تشریفات، خودروهای پلیس، خودروهای کلاسیک (تاریخی)، موتورسیکلت‌ها و خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی. شماره گذاری خودروها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادر کننده پلاک، تاریخ صدور پلاک و … پی برد. در این مطلب قصد داریم انواع پلاک خودروها و موتورسیکلت ها را رمز شکافی کنیم پس با ما تا انتهای این مطلب باشید با : کاملترین راهنمای پلاک خودروهای ایران

خودروهای شخصی

پلاک‌های ملی شخصی همان طوری که از اسمشان مشخص است برای افراد حقیقی صادر می‌شود، این پلاک‌ها به شکل مستطیل می‌باشند و از چپ به راست خوانده می‌شوند و از چپ به راست به ترتیب شامل دو عدد، یک حرف، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که نشانه منطقه می‌باشد وجود دارد. حرف موجود در پلاک نشان دهنده منطقه می‌باشد (به عنوان مثال در ایلام عدد ۹۸ نشان دهنده شهرستان‌های ایلام است که وقتی حرف ل در پلاک باشد به معنی شهرستان سیروان است و حرف ط به معنی شهرستان بدره می‌باشد) و تفاوتش با عدد آخر پلاک در این است که عدد آخر پلاک ممکن است منطقه بزرگتری را نشان دهد در حالی که حروف مناطق دقیق تری را نشان می‌دهد. پلاک‌های ملی شخصی با اعداد و حروف مشکی در یک پس زمینه سفید ساخته می‌شوند و که در سمت چپ آنها در یک نوار آبی پرچم ایران و مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در قسمت زیر اعداد نویسه‌های کوچک‌تری وجود دارد که در سمت چپ شماره پلاک به لاتین (مثلاً در پلاک موجود در عکس ۱۲B365-۱۱ نوشته است) و در سمت راست تاریخ تولید پلاک نوشته شده است (که در این عکس ۸۸/۴/۱۲ می‌باشد).

تاکسی‌ها

پلاک ملی تاکسی‌ها فقط برای ناوگان تاکسی رانی در ایران صادر می‌شود و به شکل مستطیل می‌باشد، از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست به ترتیب شامل دو عدد، یک حرف ت که در بالای آن به لاتین نوشته شده است TAXI (تاکسی)، سه عدد و در آخر در یک مربع کد منطقه صدور پلاک نوشته شده است. کد منطقه صدور پلاک در واقع محل انجام وظیفه تاکسی را مشخص می‌کند. اعداد و حروف این پلاک مشکی بوده و بر روی یک پس زمینه زرد رنگ چاپ می‌شود. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک نیز یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در قسمت زیر اعداد نویسه‌های کوچک‌تری وجود دارد که در سمت چپ شماره پلاک به لاتین (مثلاً در پلاک موجود در عکس ۱۲TT365-۱۱ نوشته است) و در سمت راست تاریخ تولید پلاک نوشته شده است (که در این عکس ۸۸/۴/۱۲ می‌باشد).

خودروهای عمومی

پلاک ملی خودروهای عمومی، پلاکی است که به خودروهای حمل و نقل عمومی مانند تریلی‌ها، وانت بارها، اتوبوس و مینی بوس‌ها و… تعلق دارد. این پلاک به شکل مستطیل می‌باشد و از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست شامل دو عدد، یک حرف ع به معنی عمومی، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که محل صدور پلاک را نشان می‌دهد می‌باشد. اعداد و حروف این پلاک مشکی بوده و بر روی یک پس زمینه زرد رنگ چاپ می‌شود. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در قسمت زیر اعداد نویسه‌های کوچک‌تری وجود دارد که در سمت چپ شماره پلاک به لاتین (مثلاً در پلاک موجود در عکس ۱۲EE365-۱۱ نوشته است) و در سمت راست تاریخ تولید پلاک نوشته شده است (که در این عکس ۸۸/۴/۱۲ می‌باشد).

خودروهای دولتی

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این پلاک مخصوص خودروهای دولتی اعم از سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و … می‌باشد. این پلاک به شکل مستطیل بوده و از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست شامل دو عدد، یک حرف الفـ، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که محل صدور پلاک را نشان می‌دهد می‌باشد. اعداد و حروف این پلاک سفید رنگ بوده که بر روی یک پس زمینه قرمز چاپ می‌شود. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.

پلاک ویژه معلولین و جانبازان

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این پلاک ویژه معلولین و جانبازان طراحی شده است. دلیل طراحی این پلاک برای این بوده است تا در صورت پارک در محل پارک ویژه معلولین و جانبازان قابل تشخیص باشند و همچنین برای دادن سهمیه بنزین درمان نیز این خودروها ساماندهی شوند. این پلاک کاملاً شبیه به پلاک ملی شخصی صادر می‌شود و تنها تفاوتش در این است که در پلاک‌های شخصی یک حرف در بین اعداد وجود دارد در صورتی که در این پلاک به جای حرف، آرم ویژه معلولین و جانبازان قرار دارد. این پلاک به شکل مستطیل بوده و از چپ به راست خوانده می‌شود و به ترتیب شامل دو عدد، آرم معلولین و جانبازان، سه عدد و در آخر دو عدد در یک مربع که محل صدور پلاک را نشان می‌دهد. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.

پلاک ترانزیت بین‌المللی

پلاک ترانزیت به منظور شناسایی وسیله نقلیه بصورت بین‌المللی صادر و تحویل می‌گردد. پلاکهای قدیم کانون جهانگردی با پیشوند سه حرفی TEH و پنج کاراکتر عددی به رنگ سبز در زمینه سفید و پیشوند سه حرفی THR و پنج کاراکتر عددی مشکی در زمینه زرد و پلاکهای دو حرفی IR و پنج کاراکتر عددی به رنگ مشکی در زمینه زرد رنگ معتبر و قابل استفاده بودند پلاکهای ترانزیت برای هر وسیله نقلیه فقط یک بار صادر می‌شوند که مختص همان خودرو بوده و اعتبار آنها تا پایان عمر وسیله نقلیه می‌باشد. معاونت صدور اسناد و مدارک بین‌المللی اقدام به ارائه پلاک ترانزیت بین‌المللی طرح جدید نموده است این پلاک از تاریخ ۱۳۸۹/۶/۲۰ در برخی از نمایندگی‌های کانون جهانگردی ارائه می‌شود. از تاریخ ۱۳۸۹/۷/۳ هیچگونه خدماتی به دارندگان پلاک‌های مدل TEH و THR داده نمی‌شود. همچنین از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱ هیچگونه خدماتی به پلاک‌های مدل IR داده نمی‌شود. پلاک ترانزیت کنونی شبیه به پلاک ملی خودروهای ایران ساخته می‌شود با این تفاوت که به صورت لاتین نوشته می‌شود. این پلاک‌ها از چپ به راست خوانده می‌شود که به ترتیب شامل دو عدد یک حرف و سه عدد و در آخر در یک پس زمینه آبی رنگ دو عدد دیگر نوشته می‌شود. در سمت چپ این پلاک در یک نوار آبی رنگ آرم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که در بالای آن به لاتین ایران (IRAN) نوشته شده است چاپ می‌شود. در زیر پلاک در یک پس زمینه آبی عبارت Touring & Automobile Club of Islamic Republic of Iran به معنی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.

پلاک ویژه خودروهای کشاورزی

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این پلاک به خودروهای کشاورزی مانند تراکتور تعلق دارد. این پلاک به شکل مستطیل می‌باشد و از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست شامل دو عدد، یک حرف ک به معنی کشاورزی، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که محل صدور پلاک را نشان می‌دهد می‌باشد. اعداد و حروف این پلاک مشکی بوده و بر روی یک پس زمینه زرد رنگ چاپ می‌شود. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در قسمت زیر اعداد نویسه‌های کوچک‌تری وجود دارد که در سمت چپ شماره پلاک به لاتین و در سمت راست تاریخ تولید پلاک نوشته شده است.

پلاک خودروهای تشریفات

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این پلاک مخصوص خودروهای تشریفات دولتی می‌باشد. این پلاک به شکل مستطیل بوده و از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست شامل عبارت تشریفات در قسمت بالا و در قسمت زیرین آن به لاتین عبارتPROTOCOL (به معنی تشریفات) نوشته شده و در سمت راست پلاک یک عدد چهار رقمی می‌باشد. اعداد و حروف این پلاک سفید رنگ بوده که بر روی یک پس زمینه قرمز چاپ می‌شود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.

پلاک خودروهای پلیس (ناجا)

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این پلاک ویژه خودروهای پلیس (ناجا) می‌باشد. این پلاک به شکل مستطیل می‌باشد و از چپ به راست خوانده می‌شود و از چپ به راست شامل دو عدد، یک حرف پ به معنی پلیس، سه عدد و در آخر در یک مربع دو عدد که محل صدور پلاک را نشان می‌دهد می‌باشد. اعداد و حروف این پلاک سفید بوده و بر روی یک پس زمینه سبز رنگ چاپ می‌شود. این نوع پلاک به صورت کد منطقه‌ای مرکز استان‌ها (به غیراز استان تهران) صادر می‌شود برای مثال در استان آذربایجان غربی قبل از پر شدن کد منطقه‌ای ۱۷ از کد ۲۷ وبه همین صورت از کد۳۷ نمی‌توان استفاده نمود. در سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود دارد که در قسمت بالای آن پرچم ایران و در قسمت پایین آن مخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در قسمت زیر اعداد نویسه‌های کوچک‌تری وجود دارد که در سمت چپ شماره پلاک به لاتین و در سمت راست تاریخ تولید پلاک نوشته شده است. لازم یبه ذکر است که در حال حاضر تمام پلاکهای پلیسی در استان تهران صادر میشوند به همین دلیل شماره آنها ایران ۱۱ میباشد.

پلاک خودروهای تاریخی

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

پلاک خودروهای تاریخی ایران پلاکی است که به خودروهای قدیمی که عبارت اند از:

خودروهای نفیس: خودروهایی که بیش از ۵۰ سال از تولید آن گذشته باشد.

خودروهای قدیمی: خودروهایی که بیش از ۲۵ سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی نظیر باشد.

خودروهای ویژه: خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشد.

این پلاک به شکل مستطیل بوده و برخلاف سایر پلاک‌های مورد استفاده اندازه آن به صورت استاندارد آمریکایی (پلاک‌های استاندارد آمریکایی دارای۱۲ اینچ طول و ۶ اینچ عرض هستند) می‌باشد؛ و به سه قسمت مستطیلی تقسیم می‌شود که در مستطیل سمت راست بالا عبارت تاریخی ذکر شده، در سمت راست پایین شماره پلاک قید شده و در سمت چپ پلاک در یک نوار آبی رنگ پرچم ایران در بالا که زیر آن عبارت I.R.IRAN نوشته شده و در قسمت پایین همین نوار عکسی از مکانی تاریخی زده شده است.

پلاک سیاسی

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

پلاک سیاسی مخصوص خودروهای سفارت‌ها می‌باشد و فقط کارکنان شاغل در سفارت می‌توانند از این خودروها استفاده کنند. صاحبان این خودروها بدون عوارض واردات خودرو می‌توانند خودرو خود را وارد کنند و پلاکی مشابه پلاف فوق دریافت نمایند. خرید و فروش این خودروها در کشور ممنوع است!

پلاک موتورسیکلت‌ها

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

این نوع پلاک ویژه موتورسیکلت‌ها می‌باشد که فقط در قسمت عقب وسیله نقلیه نصب می‌شود و این پلاک به صورت مستطیل بوده و اندازه آن مطابق با استاندارد پلاک‌های موتورسیکلت در اروپا می‌باشد.

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز
کدهای منطقه استانی

در نمونه‌های بالا، ۱۱ کد منطقه است. کد منطقه بستگی به استانی دارد که خریدار خودرو در آن زندگی می‌کند.

استان

کد

استان

کد

استان تهران

۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵ ،۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹،۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰۶۰،۷۰،۸۰،۹۰
۲۱، ۷۸٬۳۸

استان البرز

۲۱، ۳۸، ۶۸، ۷۸

استان خراسان رضوی

۱۲، ۳۲، ۴۲، ۳۶ ،۷۴

استان مازندران

۶۲، ۷۲، ۸۲، ۹۲

استان اصفهان

۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳، ۶۷

استان فارس

۶۳، ۷۳، ۸۳، ۹۳

استان خوزستان

۱۴، ۲۴، ۳۴

استان آذربایجان
غربی

۱۷، ۲۷، ۳۷

استان آذربایجان
شرقی

۱۵، ۲۵، ۳۵

استان کرمان

۴۵، ۶۵، ۷۵

استان کرمانشاه

۱۹، ۲۹، ۳۹

استان گیلان

۴۶، ۵۶، ۷۶

استان یزد

۵۴، ۶۴

استان مرکزی

۴۷، ۵۷

استان همدان

۱۸، ۲۸

استان بوشهر

۴۸، ۵۸

استان قزوین

۷۹، ۸۹

استان گلستان

۵۹، ۶۹

استان لرستان

۳۱، ۴۱

استان کردستان

۵۱، ۶۱

استان چهارمحال و
بختیاری

۷۱، ۸۱

استان اردبیل

۹۱

استان خراسان جنوبی

۳۲، ۴۲، ۵۲

استان خراسان شمالی

۳۲، ۴۲، ۲۶

استان هرمزگان

۸۴، ۹۴

استان ایلام

۹۸

استان سیستان و
بلوچستان

۸۵، ۹۵

استان کهگیلویه و
بویراحمد

۴۹

استان سمنان

۸۶، ۹۶

استان قم

۱۶

استان زنجان

۸۷، ۹۷حروف مورد استفاده

همه حروف الفبای فارسی در پلاک ها استفاده نمی شوند. حروفی که در پلاک‌ها به کار می‌رود، به این ترتیب است:

 • الف (ویژه خودروهای دولتی)

 • ب

 • پ (ویژه خودروهای
  نیروی انتظامی)

 • ت (ویژه تاکسی‌ها)

 • ث (ویژه خودروهای
  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

 • ج

 • د

 • ز (ویژه خودروهای
  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

 • ژ (ویژه خودروهای معلولین که به جای حرف ژ نماد مخصوص معلولین قرار داده شده ولی در سیستم حرف ژ نوشته می‌شود)

 • س

 • ش (ویژه خودروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران)

 • ص

 • ط

 • ع (ویژه خودروهای عمومی)

 • ف (ویژه خودروهای ستاد کل نیروهای مسلح)

 • ق

 • ک (ویژه خودروهای کشاورزی)

 • ل

 • م

 • ن

 • و

 • ه

 • ی


کاملترین راهنمای پلاک خودروهای ایران : کدهای منطقه مربوط به شهرستان‌ها


استان تهران

کدهای عددی ۱۱ . ۲۲ . ۳۳ . ۴۴ . ۵۵ . ۶۶ . ۷۷ . ٨٨ . ۹۹ . ۱۰ . ٢۰ . ٣۰ . ۴۰ . ۵۰ . ۶۰ . ٧۰ . ٨۰ . ٩۰ . ۷۸ . ۲۱ . ۳۸

ردیف

شهرستان

کد پلاک

۱

تهران

۱۱ مناطق (۱، ۳، ۴،
۵، ۷، ۸، ۲۲)
۲۲ مناطق (۲، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۲)
۳۳ مناطق (۹، ۱۳ تا ۲۱)
۴۴ . ۵۵ . ۶۶ . ۷۷ . ٨٨ . ۹۹
۱۰ ب تمام شد. ۱۰ ج درحال واگذاری

۲

اسلامشهر(۴پلاک)

۷۸ ب – ۷۸ ی – ۲۱ ب
– ۳۸ ق

۳

رباط کریم و
بهارستان(۴پلاک)

۷۸ ج – ۷۸ م – ۲۱ ج
– ۲۱ ق

۴

قدس و شهریار و
ملارد(۸پلاک)

۷۸ د – ۷۸ ه
۲۱ د . ط . ل . ه – ۳۸ ج – ۳۸ ط

۵

ورامین و پیشوا و
قرچک(۴پلاک)

۷۸ س – ۲۱ س – ۲۱ م
– ۳۸ ص

۶

دماوند و پردیس (۲پلاک)

۷۸ ص – ۲۱ ی

۷

فیروزکوه

۷۸ ق

۸

پاکدشت(۲پلاک)

۷۸ ل – ۲۱ ن

۹

ری

۷۸ ن

۱۰

شمیرانات

۷۸ و

پلاک موتور: ۱۱۱، ۱۱۲، … ، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳

٢۰_ ٣۰_۴۰_۵۰_۶۰_٧۰_٨۰_٩۰ (ذخیره)استان البرز

کدهای عددی ۶۸ . ۷۸ . ۳۸ . ۲۱

ردیف

شهر

کد پلاک

۱

کرج (مرکزاستان)
+فردیس و اشتهارد

۶۸ تمام ۱۳ حرف
۲۱ ص . و
۳۸ ب . د . س

۲

ساوجبلاغ و طالقان و
نظرآباد

۷۸ ط
۲۱ ص

پلاک موتور سیکلت:۳۱۹ ۳۲۱ ۳۲۲ و ۳۲۳ درحال واگذاری می‌باشد.استان خراسان رضوی

کدهای عددی ۱۲ و ۳۲ و ۴۲ و ۳۶ و ۷۴

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

مشهد (مرکز استان)
+ طرقبه شاندیز

۱۲ تمام حروف
۴۲ ج . ق . و . ھ
۳۶ ب . ج . د . س . ص . ط . و . هـ
۷۴ ب

۲

نیشابور + فیروزه (۳پلاک)

۳۲ ب – ۳۲ ی – ۳۶ ل

۱۰

فریمان

۴۲ ب

۳

سبزوار (۳پلاک)
+ جوین + خوشاب + داورزن + جغتای

۳۲ ج – ۴۲ ن – ۳۶ م

۱۱

سرخس

۴۲ د

۴

تربت جام (۲پلاک)

۳۲ ص – ۳۶ ی

۱۲

درگز

۴۲ س

۵

قوچان (۲ پلاک)

۳۲ ط – ۷۴ ج

۱۳

خواف

۴۲ ص

۶

گناباد + بجستان

۳۲ ق

۱۴

چناران

۴۲ ط

۷

تربت حیدریه + مه
ولات + زاوه (۳پلاک)

۳۲ ل – ۳۲ ن – ۳۶ ن

۱۵

بردسکن

۴۲ ل

۸

کاشمر + خلیل آباد
(۲پلاک)

۳۲ م – ۳۶ ق

۱۶

رشتخوار

۴۲ م

۹

تایباد + باخرز

۳۲ هـ

۱۷

کلات

۴۲ ی

پلاک موتورسیکلت_ ۷۶۳٬۷۶۲٬۷۶۱…….۷۷۵استان مازندران

کدها: ۶۲ و ۷۲ و ۸۲ و ۹۲

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

ساری (مرکزاستان)
+ میان دورود

۶۲ ب . ج . د . س

۲

آمل (۳پلاک)

۷۲ ب – ۸۲ د – ۸۲ ق

۹

قائم شهر + سیمرغ (۳پلاک)

۷۲ ل – ۸۲ س – ۸۲ ن

۳

بابل (۴پلاک)

۷۲ ج – ۸۲ ج – ۸۲ ص
– ۸۲ م

۱۰

بابلسر + فریدون
کنار (۲پلاک)

۷۲ م – ۸۲ ل

۴

تنکابن + عباس‌آباد
(۲پلاک)

۷۲ د – ۸۲ ط

۱۱

چالوس + کلاردشت

۷۲ ن

۵

رامسر

۷۲ س

۱۲

محمودآباد

۷۲ و

۶

نوشهر

۷۲ ص

۱۳

نکا

۷۲ هـ

۷

نور

۷۲ ط

۱۴

جویبار

۷۲ ی

۸

بهشهر + گلوگاه

۷۲ ق

۱۵

سوادکوه (پل سفید)

۸۲ باستان اصفهان

کدهای عددی ۱۳ و ۲۳ و ۴۳ و ۵۳ و ۶۷

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

اصفهان

۱۳ تمام ۱۳ حرف
۵۳ ب . ج . د . س . ص . ق . ل . و
۶۷ ب

۱۱

سمیرم

۲۳ ن

۲

کاشان (۳پلاک)

۲۳ ب – ۴۳ و – ۵۳ ه

۱۲

فریدون شهر

۲۳ و

۳

نجف آباد (۳پلاک)

۲۳ ج – ۴۳ م – ۵۳ ن

۱۳

فلاورجان (۲پلاک)

۲۳ ه – ۴۳ ی

۴

شهرضا (۲پلاک)

۲۳ د – ۵۳ ط

۱۴

لنجان (۲پلاک)

۲۳ ی – ۴۳ ه

۵

خمینی شهر (۳پلاک)

۲۳ س – ۴۳ ن – ۵۳ ی

۱۵

فریدن + بوئین و
میاندشت + چادگان

۴۳ ب

۶

گلپایگان

۲۳ ص

۱۶

مبارکه (۲پلاک)

۴۳ ج – ۴۳ ط

۷

نطنز

۲۳ ط

۱۷

برخوار + شاهین شهر
و میمه (۳پلاک)

۴۳ د – ۴۳ ل – ۵۳ م

۸

اردستان

۲۳ ق

۱۸

آران و بیدگل

۴۳ س

۹

خوانسار

۲۳ ل

۱۹

تیران و کرون

۴۳ ص

۱۰

نائین + خور

۲۳ م

۲۰

دهاقان

۴۳ ق

پلاک موتورسیکلت: ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۱، … ،۶۳۲استان فارس

کدهای عددی ۶۳ و ۷۳ و ۸۳ و ۹۳

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

شیراز (مرکزاستان)
+ سروستان + کوار + خرامه

۶۳ تمامی حروف
۹۳ ب . ج . د . س . ص

۱۲

استهبان

۷۳ و

۲

جهرم (۲پلاک)

۷۳ ب – ۸۳ ه

۱۳

اقلید

۷۳ ه

۳

لارستان + خنج +
گراش (۲پلاک)

۷۳ ج – ۸۳ م

۱۴

سپیدان

۷۳ ی

۴

داراب

۷۳ د

۱۵

ممسنی + رستم

۸۳ ب

۵

فسا

۷۳ س

۱۶

زرین‌دشت

۸۳ ج

۶

کازرون (۲پلاک)

۷۳ ص – ۸۳ ن

۱۷

قیر و کارزین

۸۳ د

۷

فیروز آباد

۷۳ ط

۱۸

مهر

۸۳ س

۸

آباده

۷۳ ق

۱۹

ارسنجان

۸۳ ص

۹

مرودشت + پاساردگاد
(۲پلاک)

۷۳ ل – ۸۳ و

۲۰

خرمبید

۸۳ ط

۱۰

لامرد

۷۳ م

۲۱

بوانات

۸۳ ق

۱۱

نیریز

۷۳ ن

۲۲

فراشبند

۸۳ لاستان خوزستان

کدهای عددی ۱۴ و ۲۴ و ۳۴

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

اهواز (مرکزاستان)
+ باوی + حمیدیه + کارون

۱۴ ب . ج . د . س .
ص
ط . ق . ل . م . ن

۱۰

اندیمشک

۲۴ م

۲

آبادان (۲پلاک)

۲۴ ب – ۳۴ ق

۱۱

شوشتر + گتوند

۲۴ ن – ۳۴ ‭ه

۳

خرمشهر

۲۴ ج

۱۲

شوش

۲۴ و

۴

دزفول (۲پلاک)

۲۴ د – ۳۴ ص

۱۳

شادگان

۲۴ هـ

۵

بهبهان + آغاجاری (۲پلاک)

۲۴ س – ۳۴ ن

۱۴

ایذه (۲پلاک)

۲۴ ی – ۳۴ ل

۶

مسجد سلیمان +
اندیکا

۲۴ ص

۱۵

باغملک

۳۴ ب

۷

بندرماهشهر (۲پلاک)

۲۴ ط – ۳۴ ط

۱۶

امیدیه

۳۴ج

۸

دشت آزادگان + هویزه

۲۴ ق

۱۷

هندیجان

۳۴د

۹

رامهرمز + رامشیر +
هفتکل

۲۴ ل

۱۸

لالی

۳۴ساستان آذربایجان شرقی

کدهای عددی ۱۵ و ۲۵ و۳۵

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

تبریز

۱۵ تمام حروف
۳۵ ل

۲

مراغه (۲پلاک)

۲۵ ب – ۳۵ ق

۱۱

شبستر

۲۵ ن

۳

مرند (۲پلاک)

۲۵ ج – ۳۵ ط

۱۲

کلیبر + خدا آفرین

۲۵ و

۴

میانه

۲۵ د

۱۳

هریس

۲۵ هـ

۵

اهر + هوراند

۲۵ س

۱۴

آذر شهر

۲۵ ی

۶

سراب

۲۵ ص

۱۵

اسکو

۳۵ ب

۷

جلفا

۲۵ ط

۱۶

ورزقان

۳۵ ج

۸

هشترود

۲۵ ق

۱۷

عجب شیر

۳۵ د

۹

بناب

۲۵ ل

۱۸

چاراویماق (قره آغاج)

۳۵ س

۱۰

بستان آباد

۲۵ م

۱۹

ملکان

۳۵ ص


استان قم

کد عددی ۱۶

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

استان قم
شامل شهرهای: قم، سلفچگان
جعفریه، کهک، دستجرد، قنوات

۱۶
ب . ج . د . س . ص . ط . ق . لاستان آذربایجان غربی

کدهای ۱۷ و ۲۷ و ۳۷

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

ارومیه

۱۷ ب، ج، د، س، ص،
ط، ق، ل

۲

خوی + چایپاره (۲پلاک)

۲۷ ب – ۳۷ ب

۳

مهاباد (۲پلاک)

۲۷ ج – ۳۷ ص

۴

ماکو + شوط + پلدشت
(۲پلاک)

۲۷ د – ۳۷ ل

۵

سلماس (۲پلاک)

۲۷ س- ۳۷ ق

۶

نقده

۲۷ ص

۷

میاندوآب (۲پلاک)

۲۷ ط – ۳۷ ج

۸

تکاب

۲۷ ق

۹

شاهین دژ

۲۷ ل

۱۰

سردشت

۲۷ م

۱۱

بوکان (۲پلاک)

۲۷ ن – ۳۷ ط

۱۲

پیرانشهر

۲۷ و

۱۳

چالدران

۲۷ هـ

۱۴

اشنویه

۲۷ یاستان همدان

کدهای عددی ۱۸ و ۲۸

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

همدان + فامنین

۱۸ ب. ج. د. س. ص. ط

۲

نهاوند

۲۸ ب

۳

ملایر (۲پلاک)

۲۸ ج – ۲۸ ل

۴

تویسرکان

۲۸ د

۵

کبودرآهنگ

۲۸ س

۶

رزن

۲۸ ص

۷

بهار

۲۸ ط

۸

اسدآباد

۲۸ قاستان کرمانشاه

کدهای عددی ۱۹ و ۲۹ و ۳۹

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

کرمانشاه

۱۹ ب، ج، د، س، ص،
ط، ق٬ل

۲

اسلام‌آباد غرب +
دالاهو (۲پلاک)

۲۹ ب – ۲۹ ه

۳

گیلان غرب

۲۹ ج

۴

سرپل ذهاب

۲۹ د

۵

پاوه

۲۹ س

۶

کنگاور

۲۹ ص

۷

قصرشیرین

۲۹ ط

۸

سنقر

۲۹ ق

۹

جوانرود + روانسر

۲۹ ل

۱۰

صحنه

۲۹ م

۱۱

هرسین

۲۹ ن

۱۲

ثلاث باباجانی

۲۹ واستان یزد

کدهای عددی ۵۴ و ۶۴

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

یزد

۵۴ ب، ج، د، س، ص،
ط، ق

۲

اردکان

۶۴ ب

۳

تفت

۶۴ ج

۴

میبد

۶۴ د

۵

بافق + بهاباد

۶۴ س

۶

مهریز

۶۴ ص

۷

ابرکوه

۶۴ ط

۸

طبس (این شهرستان به
استان
خراسان جنوبی ملحق گردید)

۶۴ ق

۹

خاتم

۶۴ ل

۱۰

صدوق (اشکذر)

۶۴ م

پلاک موتورسیکلت: ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۲استان کرمان

کدهای عددی ۴۵ و ۶۵ و ۷۵

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

کرمان

۴۵ ب . ج . د . س .
ص . ط . ق

۲

رفسنجان + انار (۳پلاک)

۶۵ ب – ۶۵ ی – ۷۵ س

۳

بم (۲پلاک)
+ فهرج + ریگان + نرماشیر

۶۵ ج – ۷۵ ج

۴

سیرجان (۳پلاک)

۶۵ د – ۷۵ ب – ۷۵ ص

۵

بافت + ارزوئیه

۶۵ س

۶

جیرفت (۲پلاک)

۶۵ ص – ۷۵ د

۷

زرند + کوهبنان +
رابر

۶۵ ط

۸

کهنوج + رودبار +
قلعه گنج + فاریاب

۶۵ ق

۹

شهر بابک

۶۵ ل

۱۰

بردسیر

۶۵ م

۱۱

منوجان

۶۵ ن

۱۲

عنبرآباد

۶۵ و

۱۳

راور

۶۵ ه

پلاک موتور: ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶استان گیلان

کدهای ۴۶ و ۵۶ و ۷۶

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

رشت

۴۶ ب، ج، د، س، ص،
ط، ق، ل

۹

فومن

۵۶ ل

۲

بندرانزلی

۵۶ ب

۱۰

لنگرود

۵۶ م

۳

لاهیجان (۲پلاک)

۵۶ ج – ۷۶ د

۱۱

رضوانشهر

۵۶ ن

۴

آستارا

۵۶ د

۱۲

املش

۵۶ و

۵

طالش

۵۶ س

۱۳

ماسال

۵۶ ه

۶

رودسر

۵۶ ص

۱۴

شفت

۵۶ ی

۷

رودبار

۵۶ ط

۱۵

سیاهکل

۷۶ ب

۸

صومعه سرا

۵۶ ق

۱۶

آستانه اشرفیه

۷۶ ج

پلاک موتور: ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۲استان مرکزی

کدهای عددی ۴۷ و ۵۷

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

اراک

۴۷ ب. ج. د. س. ص

۲

ساوه (۲پلاک)

۵۷ ب – ۵۷ و

۳

خمین

۵۷ ج

۴

محلات

۵۷ د

۵

تفرش + فراهان

۵۷ س

۶

دلیجان

۵۷ ص

۷

آشتیان

۵۷ ط

۸

شازند

۵۷ ق

۹

زرندیه

۵۷ ل

۱۰

۱۱

کمیجان

۵۷ ناستان بوشهر

کدهای عددی ۴۸ و ۵۸

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

بوشهر

۴۸ ب . ج . د

۲

دشتستان (برازجان)
(۲پلاک)

۵۸ ب – ۵۸ م

۳

گناوه

۵۸ ج

۴

کنگان + عسلویه

۵۸ د

۵

تنگستان (اهرم)

۵۸ س

۶

دشتی (خورموج)

۵۸ ص

۷

دیر

۵۸ ط

۸

دیلم

۵۸ ق

۹

جم

۵۸ لاستان گلستان

کدهای عددی ۵۹ و ۶۹

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

گرگان

۵۹ ب . ج . د . س

۲

گنبد کاووس (۲پلاک)

۶۹ ب – ۶۹ و

۳

بندرترکمن + گمیشان

۶۹ ج

۴

کردکوی

۶۹ د

۵

علی‌آباد

۶۹ س

۶

آزادشهر

۶۹ ص

۷

مینودشت + گالیکش

۶۹ ط

۸

بندرگز

۶۹ ق

۹

رامیان

۶۹ ل

۱۰

آق قلا

۶۹ م

۱۱

کلاله + مراوه تپه

۶۹ ناستان لرستان

کدهای عددی ۳۱ و ۴۱

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

خرم‌آباد (مرکزاستان)
+ دوره چگنی

۳۱ ب . ج . د

۲

بروجرد (۲پلاک)

۴۱ ب – ۴۱ م

۳

الیگودرز

۴۱ ج

۴

دورود

۴۱ د

۵

کوهدشت + رومشگان

۴۱ س

۶

دلفان

۴۱ ص

۷

ازنا

۴۱ ط

۸

پل دختر

۴۱ ق

۹

سلسله

۴۱ لاستان کردستان

کدهای عددی ۵۱ و ۶۱

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

سنندج

۵۱ ب . ج . د . س

۲

سقز ( ۲ پلاک )

۶۱ ب . ۶۱ م

۳

بیجار

۶۱ ج

۴

بانه

۶۱ د

۵

قروه + دهگلان

۶۱ س

۶

مریوان

۶۱ ص

۷

دیواندره

۶۱ ط

۸

کامیاران

۶۱ ق

۹

سروآباد

۶۱ لاستان چهارمحال و بختیاری

کدهای عددی ۷۱ و ۸۱

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

شهرکرد (مرکزاستان)
+ سامان + بن + کیار

۷۱ ب . ج . د

۲

بروجن

۸۱ ب

۳

اردل

۸۱ ج

۴

فارسان

۸۱ د

۵

لردگان

۸۱ س

۶

کوهرنگ

۸۱ صاستان اردبیل

کدهای عددی فقط ۹۱

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

اردبیل

۹۱ ب . ج . د . ه .
ی

۲

پارس‌آباد

۹۱ س

۳

خلخال

۹۱ ص

۴

گرمی

۹۱ ط

۵

مشکین شهر

۹۱ ق

۶

بیله سوار

۹۱ ل

۷

نیر

۹۱ م

۸

نمین

۹۱ ن

۹

کوثر

۹۱ واستان خراسان جنوبی

کدهای عددی ۳۲ و ۴۲ و ۵۲

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک قدیم

کد پلاک جدید

۱

بیرجند (مرکزاستان)
+ درمیان + خوسف

۳۲ د

۵۲ ب . ج

۲

قائنات + زیرکوه

۳۲ ن

۵۲ ص

۳

فردوس + سرایان +
بشرویه

۳۲ و

۵۲ ط

۴

نهبندان

۳۲ ی

۵۲ ق

۵

سربیشه

۴۲ ه

۵۲ ل

۶

طبس

ملحق شده

۶۴ ق

شهرستان طبس (۶۴ ق) در سال ۱۳۹۲ به این استان ملحق شده استاستان خراسان شمالی

کدهای عددی ۳۲ و ۴۲ و ۲۶

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک قدیم

کد پلاک جدید

۱

بجنورد (مرکزاستان)
+ راز و جرگلان

۳۲ س

۲۶ ب . ج

۲

شیروان

۴۲ ج

۲۶ ص

۳

اسفراین

۴۲ ق

۲۶ ط

۴

جاجرم و گرمه

۴۲ ن

۲۶ ق

۵

مانه و سملقان (آشخانه)

۴۲ و

۲۶ ل

۶

فاروج

۴۲ ج

۲۶ ماستان هرمزگان

کدهای عددی ۸۴ و ۹۴

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

بندر عباس (مرکزاستان)
+ بندرخمیر

۸۴ ب . ج . د . س .
ص

۲

میناب + سیریک

۹۴ ب

۳

بندرلنگه + پارسیان

۹۴ ج

۴

رودان

۹۴ د

۵

ابوموسی

۹۴ س

۶

جاسک + بشاگرد

۹۴ ص

۷

بستک

۹۴ ط

۸

حاجی‌آباد

۹۴ ق

۹

قشم

۹۴ لاستان سیستان و بلوچستان

کدهای عددی ۸۵ و ۹۵

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

زاهدان (مرکزاستان)
+ میرجاوه

۸۵ ب . ج . د . س

۲

زابل (۲پلاک)
+ نیمروز + هامون + هیرمند + زهک

۹۵ ب – ۹۵ ل

۳

ایرانشهر + دلگان (۲پلاک)

۹۵ ج – ۹۵ م

۴

خاش

۹۵ د

۵

سراوان + مهرستان +
سیب و سوران

۹۵ س

۶

نیکشهر + فنوج +
قصرقند

۹۵ ص

۷

سرباز

۹۵ ط

۸

چابهار + کنارک

۹۵ قاستان سمنان

کدهای ۸۶ و ۹۶

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

سمنان + سرخه

۸۶ ب . ج

۲

دامغان

۹۶ ب

۳

شاهرود + میامی (۲پلاک)

۹۶ ج – ۹۶ ص

۴

گرمسار + آرادان

۹۶ د

۵

مهدیشهر

۹۶ ساستان زنجان

کدهای ۸۷ و ۹۷

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

زنجان

۸۷ ب، ج، د، س

۲

ابهر

۹۷ ب

۳

خدابنده

۹۷ ج

۴

خرم دره

۹۷ د

۵

ایجرود

۹۷ س

۶

طارم

۹۷ ص

۷

ماه نشان

۹۷ طاستان قزوین

کدهای عددی ۷۹ و ۸۹

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

قزوین

۷۹ ب، ج، د، س، ص، ط

۲

تاکستان

۸۹ ب

۳

بویین زهرا + آوج

۸۹ ج

۴

آبیک

۸۹ داستان ایلام

کدهای عددی ۹۸

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

ایلام

۹۸ ب، ج

۲

مهران + ملکشاهی

۹۸ ص

۳

دره شهر + بدره

۹۸ ط

۴

دهلران

۹۸ ق

۵

شیروان + چرداول

۹۸ ل

۶

ایوان

۹۸ م

۷

ابدانان

۹۸ ناستان کهگیلویه و بویراحمد

کد عددی ۴۹

ردیف

نام شهرستان

کد پلاک شهرستان

۱

یاسوج (بویراحمد)

۴۹ ب، ج،

۲

گچساران (دوگنبدان)
+ باشت

۴۹ ص

۳

دهدشت (کهگیلویه)+
بهمئی (لیکک) + لنده + چرام

۴۹ ط

۴

دنا (سی سخت)

۴۹ قکدها به ترتیب عدد

 • ۱۰ شهرستان تهران (در حال واگذاری)

 • ۱۱ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۱۲ شهرستان مشهد (تمام شده)

 • ۱۳ شهرستان اصفهان (تمام شده)

 • ۱۴ شهرستان اهواز

 • ۱۵ شهرستان تبریز (تمام شده)

 • ۱۶ شهرستان قم

 • ۱۷ شهرستان ارومیه

 • ۱۸ شهرستان همدان

 • ۱۹ شهرستان کرمانشاه

 • ۲۰ شهرستان تهران

 • ۲۱ شهرستان‌های استان تهران والبرز

 • ۲۲ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۲۳ شهرستان‌های استان اصفهان به غیر از شهرستان اصفهان

 • ۲۴ شهرستان‌های استان خوزستان به غیر از شهرستان اهواز

 • ۲۵ شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی به غیر از شهرستان تبریز

 • ۲۶ استان خراسان شمالی

 • ۲۷ شهرستان‌های استان آذربایجان غربی به غیر از شهرستان ارومیه

 • ۲۸ شهرستان‌های استان همدان به غیر از شهرستان همدان

 • ۲۹ شهرستان‌های استان کرمانشاه به غیر از شهرستان کرمانشاه

 • ۳۰ شهرستان تهران

 • ۳۱ شهرستان خرم‌آباد

 • ۳۲ شهرستان‌های استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به غیر از شهرستان مشهد

 • ۳۳ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۳۴ شهرستان‌های استان خوزستان به غیر از شهرستان اهواز

 • ۳۵ شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی به همراه شهرستان تبریز با ۳۵ ل

 • ۳۶ شهرستان مشهد

 • ۳۷ شهرستان‌های استان آذربایجان غربی به غیر از شهرستان ارومیه

 • ۳۸ شهرستان کرج (پلاک جدید)

 • ۳۹ شهرستان‌های استان کرمانشاه به غیر از شهرستان کرمانشاه

 • ۴۰ شهرستان تهران

 • ۴۱ شهرستانهای استان لرستان به غیر از شهرستان خرم‌آباد

 • ۴۲شهرستان‌های استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی به غیر از شهرستان مشهد

 • ۴۳ شهرستان‌های استان اصفهان به غیر از شهرستان اصفهان

 • ۴۴ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۴۵ شهرستان کرمان

 • ۴۶ شهرستان رشت

 • ۴۷ شهرستان اراک

 • ۴۸ شهرستان بوشهر

 • ۴۹ استان کهگیلویه و بویراحمد

 • ۵۰ شهرستان تهران

 • ۵۱ شهرستان سنندج

 • ۵۲ استان خراسان جنوبی

 • ۵۳ شهرستان اصفهان+کاشان+برخوار+شاهین شهر و میمه+نجف آباد+شهرضا+خمینی شهر

 • ۵۴ شهرستان یزد

 • ۵۵ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۵۶ شهرستان‌های استان گیلان به غیر از شهرستان رشت

 • ۵۷ شهرستان‌های استان مرکزی به غیر از شهرستان اراک

 • ۵۸ شهرستان‌های استان بوشهر به غیر از شهرستان بوشهر

 • ۵۹ شهرستان گرگان

 • ۶۰ شهرستان تهران

 • ۶۱ شهرستان‌های استان کردستان به غیر از شهرستان سنندج

 • ۶۲ شهرستان ساری

 • ۶۳ شهرستان شیراز (تمام شده)

 • ۶۴ شهرستان‌های استان یزد به غیر از شهرستان یزد

 • ۶۵ شهرستان‌های استان کرمان به غیر از شهرستان کرمان

 • ۶۶ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۶۷ شهرستان‌ اصفهان

 • ۶۸ شهرستان کرج (تمام شده)

 • ۶۹ شهرستان‌های استان گلستان به غیر از شهرستان گرگان

 • ۷۰ شهرستان تهران

 • ۷۱ شهرستان شهرکرد

 • ۷۲ شهرستان‌های استان مازندران به غیر از شهرستان ساری

 • ۷۳ شهرستان‌های استان فارس به غیر از شهرستان شیراز

 • ۷۴ شهرستان مشهد

 • ۷۵ شهرستان‌های استان کرمان به غیر از شهرستان کرمان

 • ۷۶ شهرستان‌های استان گیلان به غیر از شهرستان رشت

 • ۷۷ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۷۸ شهرستان‌های استان تهران و البرز به غیر از شهرستان‌های تهران و کرج

 • ۷۹ شهرستان قزوین

 • ۸۰ شهرستان تهران

 • ۸۱ استان چهارمحال و بختیاری

 • ۸۲ شهرستان‌های استان مازندران به غیر از شهرستان ساری

 • ۸۳ شهرستان‌های استان فارس به غیر از شهرستان شیراز

 • ۸۴ شهرستان بندرعباس

 • ۸۵ شهرستان زاهدان

 • ۸۶ شهرستان سمنان

 • ۸۷ شهرستان زنجان

 • ۸۸ شهرستان تهران (تمام شده)

 • ۸۹ شهرستان‌های استان قزوین به غیر از شهرستان قزوین

 • ۹۰ شهرستان تهران

 • ۹۱ استان اردبیل

 • ۹۲ ذخیرهٔ شهرستان‌های استان مازندران به غیر از شهرستان ساری

 • ۹۳ شهرستان شیراز

 • ۹۴ شهرستان‌های استان هرمزگان به غیر از شهرستان بندرعباس

 • ۹۵ شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان به غیر از شهرستان زاهدان

 • ۹۶ شهرستان‌های استان سمنان به غیر از شهرستان سمنان

 • ۹۷ شهرستان‌های استان زنجان به غیر از شهرستان زنجان

 • ۹۸ استان ایلام

 • ۹۹ شهرستان تهران (تمام شده)

پلاکهایی که در جلویشان (تمام شده) نوشته شده هیچ حرفی از آنها دیگر واگذار نمیشوند.پلاک مناطق آزاد تجاری

این نوع پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری می‌باشد. این پلاک به شکل مستطیل می‌باشد و برخلاف سایر پلاک‌های مورد استفاده اندازه آن به صورت استاندارد آمریکایی (پلاک‌های استاندارد آمریکایی دارای۱۲ اینچ طول و ۶ اینچ عرض هستند) می‌باشد. در سمت راست و قسمت بالای ان عدد پنج رقمی به فارسی و در قسمت پایین آن عدد پنج رقمی به لاتین نوشته شده ودر سمت چپ این پلاک یک نوار آبی وجود داردکه در قسمت بالا پرچم جمهوری اسلامی ایران ومخفف I.R.IRAN به معنی جمهوری اسلامی ایران و در قسمت پایین آن نشان منطقه آزاد تجاری و نام ان به لاتین نوشته شده است. اعداد و حروف این پلاک مشکی بوده و بر روی یک پس زمینه سفید رنگ چاپ می‌شود.

استان

مرکز سازمان

نام منطقه

پلاک

آذربایجان شرقی

جلفا

ارس

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

خوزستان

آبادان

اروند

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

گیلان

انزلی

انزلی

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

سیستان و بلوچستان

چابهار

چابهار

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

هرمزگان

قشم

قشم

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

هرمزگان

کیش

کیش

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

آذربایجان غربی

ماکو

ماکو

حروف پلاک خودرو پلاک یاب پلاک گذر موقت پلاک خودرو تهران پلاک خودرو پلاک جدید مشهد پلاک جدید کرج پلاک جدید اصفهان پلاک تهران پلاک ایران 38 پلاک ایران اطلاعات عمومی روز

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
 1. امیرتوکلی شاکر می گوید

  پلاک های مناطق شمالی تهران ایران ۱۱وایران ۴۴وایران ۷۷جزع منطقه های ۱٬۲٬۳٬۴٬۵٬۷٬۸٬۲۲پلاک های مناطق مرکزی تهران ایران ۲۲وایران ۵۵وایران ۸۸جزع منطقه های ۲٬۶٬۱۰٬۱۱٬۱۲پلاک های مناطق جنوبی تهران ایران ۳۳وایران ۶۶وایران ۹۹جزع مناطق های ۹٬۱۳٬۱۴٬۱۵٬۱۶٬۱۷٬۱۸٬۱۹٬۲۰٬۲۱فقط پلاک های ایران ۷۷ق و ایران ۸۸ق و ایران ۹۹ق مختص مرکز تهران