استخدام گسترده یک شرکت معتبر در صنایع بالادستی نفت و گاز

0

تاریخ انقضا : ۲۵ دی ۱۳۹۲
شهرهای مورد نیاز : استان های جنوبی و غربی کشور

یک شرکت معتبر در زمینه انجام پیمان های EPC  و MCدر حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز جهت جذب نیروهای مشروح در ذیل برای پروژه های خود در استان های جنوبی و غربی کشور اقدام می نماید.

شناسه

تخصص

شرایط

حداقل سابقه مرتبط در حوزه نفت و گاز

۱۰۰

سرپرست QC

مهندسی متالوژی/ مکانیک

۱۰ سال

۱۰۱

ناظر جوشکاری

مهندسی متالوژی/ مکانیک

۳ سال

۱۰۲

مفسر فیلم (رادیوگرافی)

مهندسی متالوژی/ مکانیک

۳ سال

۱۰۳

ناظر رنگ و عایق کاری

مهندسی متالوژی/ مکانیک

۳ سال

۱۰۴

کارشناس کنترل مدارک و کنترل سیستم جوش WJCS

مهندسی متالوژی/ مکانیک

۳ سال

۱۰۵

سرپرست HSE

مهندسی ایمنی/ بهداشت حرفه ای

۱۰ سال

۱۰۶

کارشناس HSEمین و مهمات

مهندسی ایمنی/ بهداشت حرفه ای

۷ سال

۱۰۷

کارشناس HSE

مهندسی ایمنی/ بهداشت حرفه ای

۷ سال

۱۰۸

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع

۱۰ سال

۱۰۹

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع

۳                                              سال

۱۱۰

تکنسین برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع

۳ سال

۱۱۱

سرپرست کنترل و ابزار دقیق

مهندسی برق – کنترل

۱۰ سال

۱۱۲

کارشناس کنترل و ابزار دقیق

مهندسی برق – کنترل

۳ سال

۱۱۳

سرپرست مخابرات

مهندسی برق – مخابرات

۱۰ سال

۱۱۴

کارشناس مخابرات

مهندسی برق – مخابرات

۳ سال

۱۱۵

سرپرست حفاظت کاتدیک

مهندسی برق – قدرت

۱۰ سال

۱۱۶

کارشناس حفاظت کاتدیک

مهندسی برق – قدرت

۳ سال

۱۱۷

سرپرست برق

مهندسی برق – قدرت

۱۰ سال

۱۱۸

کارشناس برق – خط

مهندسی برق – قدرت

۳ سال

۱۱۹

تکنسین برق – خط

فوق دیپلم/ مهندسی برق – قدرت

۷ سال

۱۲۰

کارشناس برق – پست

مهندسی برق – قدرت

۳ سال

۱۲۱

تکنسین برق – پست

فوق دیپلم/ مهندسی برق

۷ سال

۱۲۲

سرپرست سیویل (خط لوله و محوطه سازی و ساخت) CELLAR

مهندسی سیویل/ سازه

۱۰ سال

۱۲۳

کارشناس سیویل

مهندسی سیویل/ سازه

۳ سال

۱۲۴

کارشناس سازه

مهندسی سازه

۳ سال

۱۲۵

تکنسین سیویل/ سازه

فوق دیپلم/ مهندسی سیویل/ سازه

۳ سال

۱۲۶

کارشناس نقشه برداری

کارشناس نقشه برداری

۳ سال

۱۲۷

تکنسین نقشه برداری

کارشناس نقشه برداری

۷ سال

۱۲۸

سرپرست آرشیو فنی

مهندس کامپیوتر

۱۰ سال

۱۲۹

تکنسین آرشیو فنی

مهندس کامپیوتر

۷ سال

۱۳۰

سرپرست فرآیند وایمنی

مهندسی شیمی

۱۰ سال

۱۳۱

کارشناس فرآیند و ایمنی

مهندسی شیمی

۳ سال

۱۳۲

تکنسین فرآیند و ایمنی

فوق دیپلم/ مهندسی شیمی

۷ سال

۱۳۳

سرپرست HVAC

مهندسی مکانیک

۱۰ سال

۱۳۴

تکنسین HVAC

مهندسی مکانیک

۷ سال

۱۳۵

کارشناس معماری

مهندسی معماری

۳ سال

۱۳۶

سرپرست مکانیک ثابت

مهندسی مکانیک

۱۰ سال

۱۳۷

کارشناس مکانیک ساب

مهندسی مکانیک

۳ سال

۱۳۸

تکنسین مکانیک ثابت

فوق دیپلم/ مهندسی مکانیک

۷ سال

۱۳۹

سرپرست مکانیک دوار

مهندسی مکانیک

۱۰ سال

۱۴۰

کارشناسان مکانیک دوار

مهندسی مکانیک

۳ سال

۱۴۱

تکنسین مکانیک دوار

مهندسی مکانیک

۷ سال

۱۴۲

سرپرست لوله کشی

۱۰ سال

۱۴۳

کارشناسان لوله کشی

مهندسی مکانیک

۳ سال

۱۴۴

تکنسین لوله کشی

فوق دیپلم/ مهندسی مکانیک

۷ سال

از متقاضیان تقاضامند است رزومه خود را تا تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۲ به صورت فایل PDFشامل نام و شماره تماس به همراه معرفی ایمیل پاسخگویی جهت مکاتبات آتی در رزومه خود قرار دهند و به آدرس ایمیل  زیر  با موضوع دارای شماره شناسه درج شده برای هر شغل در آگهی ارسال نمایند.

ضمنا مدارک تخصصی افراد می بایست از دانشگاه های معتبر باشد.

  • REC_EPC@YAHOO.COM
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ