شایعات و شنیده های بازار سرمایه

0

شنیده شده با افزایش وام مسکن به ۵۰ میلیون تومان و قدرت خرید یافتن برای خرید اپارتمان در شهرستانها، آن دسته از شرکتهای ساختمانی که بیشترین پروژه ها و طرحهای آنها در شهرستانها می باشد با افزایش فروش و سودآوری مواجه خواهند بود و تشکیل صف خرید و اقبال بازار به نمادهایی چون ثباغ در این راستا ارزیابی میشود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ