آخرین نرخ های فروش محصولات در شرکت “داملران رازک”

0
شرکت داملران رازک با ۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دره ۹ ماهه را منتشر کرده است.

“ددام” برای هر سهم مبلغ ۱۴۲۴ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۱۲۰۷ ریال) افزایش ۱۸ درصدی داشته است.

این شرکت علت تعدیل مثبت را افزایش فروش عمدتاً ناشی از احتساب آخرین نرخ های فروش اخذ شده برای محصولات و تعدیل برخی از مقادیر بودجه ی فروش با توجه به تحقق ۹ ماهه ی آنها اعلام کرده است.

شایان ذکر است دوره ۹ ماهه نخست سال مالی ۹۲ با تحقق ۷۳ درصد از فروش، ۷۵ درصد از بهای تمام شده، ۶۹ درصد از سود ناخالص، ۶۸ درصد از سود عملیاتی و ۶۶ درصد از سود خالص هر سهم به پایان رسیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ