پوشش ۹۴ در دوره ۹ ماهه “خشرق”

0

به گزارش ساتین : شرکت الکتریک خودرو شرق با سرمایه ای بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه را منتشر کرده است.

“خشرق” برای هر سهم مبلغ ۱۵۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره ۹ ماهه ۱۴۵ از آن را (معادل ۹۴ درصد) محقق کرده است.

شایان ذکر است با توجه به پوشش مناسب سود بودجه سال ۹۲ در گزارش ۹ ماهه ابرازی، دلیل عمده شرکت در عدم تعدیل مثبت سود هر سهم در سال مذکور عمدتاً ناشی از عدم حصول اطمینان نسبت به ادامه روند فروش نه ماهه گذشته در سه ماهه پایان سال بوده و ارائه EPS تعدیلی منوط به شفافیت شرایط پیش رو خواهد بود.

شایان ذکر است در صورت احراز این شرایط شرکت اقدامات لازم در خصوص تعدیل EPS سال ۱۳۹۲ را به انجام خواهد رساند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ