فهرست کامل دارایی‌های امام خمینی (ره)

0

به گزارش ساتین : در بیست و چهارم دی ماه ۱۳۵۹ شمسی فهرست دارایی های رهبر کبیر انقلاب اسلامی به دیوان عالی کشور اعلام شد.

جماران نوشت ، صورت دارایی‌های امام خمینی(۱) نزد دیوان عالی کشور به شرح زیر اعلام گردید:
نام: روح الله – نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی – شماره شناسنامه ۲۷۴۴ – محل صدور: خمین – سِمَت: روحانی.
۱ – دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):
۱ – یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.
۲ – قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود.(۲)
۲ – دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:
۱ – وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
۲ – اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد.
دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‌دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‌دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
۳ – کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و مِلک اینجانب نیست، و ورثه اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام.
تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹
۷ ربیع الاول ۱۴۰۱
روح الله الموسوی
(صحیفه امام، ج۱۳، ۵۲۴-۵۲۳)
(۱)- اعلام میزان داراییها، توسط امام خمینی بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی صورت گرفته است که علاوه بر وضعیت زندگی ساده و بی‌پیرایه معظمٌ له، نشانه تقید ایشان به اجرای مفاد قانون نیز می‌باشد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
(۲)- به موجب حکم مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۲، امام خمینی سهم موروثی خویش در خمین را به فقرای این شهر بخشیده و واگذار نمود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ