استخدام در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و مصاحبه، دعوت به همکاری کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و مصاحبه مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و هیات امنای دانشگاه در نظر دارد از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن شرایط استخدام کند.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی http://emp.oldbpums.ir/Default.aspx مراجعه کنند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ