نوشته احساسی حامد بهداد برای دنیا فنی زاده / باید به دست هاىِ تو بوسه می زدیم / ما به دست هاىِ تو خندیدیم

0

حامد بهداد به مناسبت چهلمین روز درگذشت در صفحه اینستاگرامش مطلبی را منتشر کرد.

حامد بهداد نوشت:
به دنیا فنى زاده پس از چهل روز
باید به دستهاىِ تو بوسه میزدیم. قلبِ عروسکى که فرو ریخت.
دریغ…. ، شد آخِر.
مى شد دست هاى تو را دید
و
بر گرفت
طرزِ طپیدن و دمیدن را
به لعبتکى.
عروسکى که ریسه میرفت.
مى رقصید.
راستى پسِ نقابِ هرْ صورتکْ، چه امن است.
زشت یا زیبا.
سیاه و سپید.
ما به دستهاىِ تو خندیدیم.
دلمان قنج میرفت
و
عروسک شاد میشد
و
تو بى تردید
عمرت بجاى او لرزید.
دور نیست مرگ و زندگى!
چرا دروغ
از آنجا تا به قبرْ بوده آ آ آ آ.
دستت خسته شد
نم کشید
خم شد
آب رفت
خشکى زد و شکست.
چه بى صدا. ( مدتى مدید )
سکوت اگر شکست
به مش قاسم از ما سلام برسان.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ