“کروی” در آستانه افزایش سرمایه ۵۰ مییلیارد تومانی

0

به گزارش ساتین : شرکت توسعه معادن روی با سرمایه ۱۹۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ مبلغ ۶۰۸ ریال ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (به مبلغ ۵۶۹ ریال) نزدیک به ۷ درصد افزایش داشته است.

“کروی” که دوره ۹ ماهه را با تحقق ۱۴ درصدی عایدی خالص هر سهم به پایان رسانده علت تعدیل را تغییر سودحاصل از سرمایه گذاریها درمقایسه با پیش بینی قبلی عمدتا ناشی از افزایش در پیش بینی سود هر سهم شرکت های فرعی اعلام کرده است.

شایان ذکر است این شرکت که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲ بهمن ۹۰ سرمایه خود را از ۱۰۹ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان افزایش داده است جلسه هیأت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص مرحله دوم افزایش سرمایه شامل مبلغ ۵۰ میلیارد تومان (از محل سود انباشته) که به هیأت مدیره تفویض شده بود را با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۲۰۲۳ مورخ ۲۴ دی ۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخ ۵ بهمن ۹۲ برگزار خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ