جزییات گران شدن سوخت در سال ۹۳ !

0

به گزارش ساتین : مقایسه تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه ۹۲ و لایحه بودجه ۹۳ حاکی است، در حالی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که دولت یازدهم در تبصره لایحه بودجه ۹۳ این رقم را ۶۳۲ هزار میلیارد ریال درنظر گرفت که نشان می دهد، فاز دوم هدفمندی با رشد ۱۳۲۰۰ میلیارد تومانی درآمد یارانه ها کلید می خورد.

در قانون بودجه ۹۲، تا مبلغ۳۸۸ هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب می شد که دولت یازدهم درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۳ را ۵۱۹ هزار میلیارد ریال درنظر گرفت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.با این حساب باید منتظر ماند و دید که برای کسب این میزان درآمد در سال ۹۳ متوسط قیمت حاملهای انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند.

نکته مهم اینکه درآمد ۳۸۸ هزار میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت سوخت در سال ۹۲ با احتساب رشد ۳۸ درصدی متوسط قیمت حاملهای انرژی محاسبه شده است.

 در قانون بودجه ۹۲ همچنین تا مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون در نظر گرفته شده بود که این رقم در تبصره لایحه بودجه ۹۳ به ۱۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که تغییر قابل توجهی ندارد.

در بخش بازتوزیع درآمد یارانه ها نیز، در قانون بودجه ۹۲ تا مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی توزیع نقدی یارانه ها در نظر گرفته شده بود که این رقم در تبصره لایحه بودجه ۹۳ به ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای بازتوزیع نقدی و غیر نقدی افزایش یافته است.

یارانه سهم تولید هم از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۲ به ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۳ افزایش پیدا کرده است.

منبع: تسنیم
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ