همسران حسن روحانی، جواد ظریف و اسحاق جهانگیری + عکس

1

ه گزارش ساتین، همسران حسن روحانی، محمد جواد ظریف، حسین فریدون، علی جنتی، اسحاق جهانگیری و قاضی زاده هاشمی حضور داشتند.

تصاویر عکاسان ایسنا و تسنیم را از این مراسم می بینید.

همسر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران (سمت راست)

همسر وزرا همسر علی جنتی همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی همسر حسن روحانی همسر اسحاق جهانگیری زن علی جنتی زن حسن روحانی خانواده وزرا خانواده علی جنتی خانواده سیدحسن قاضی زاده هاشمی خانواده اسحاق جهانگیری ازدواج اسحاق جهانگیری

همسران روحانی (رئیس جمهور) و فریدون (دستیار ویژه رئیس جمهور

همسر وزرا همسر علی جنتی همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی همسر حسن روحانی همسر اسحاق جهانگیری زن علی جنتی زن حسن روحانی خانواده وزرا خانواده علی جنتی خانواده سیدحسن قاضی زاده هاشمی خانواده اسحاق جهانگیری ازدواج اسحاق جهانگیری

همسر و فرزند علی جنتی وزیر ارشاد

 همسر وزرا همسر علی جنتی همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی همسر حسن روحانی همسر اسحاق جهانگیری زن علی جنتی زن حسن روحانی خانواده وزرا خانواده علی جنتی خانواده سیدحسن قاضی زاده هاشمی خانواده اسحاق جهانگیری ازدواج اسحاق جهانگیری

از راست: همسران فریدون، روحانی و جهانگیری

همسر وزرا همسر علی جنتی همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی همسر حسن روحانی همسر اسحاق جهانگیری زن علی جنتی زن حسن روحانی خانواده وزرا خانواده علی جنتی خانواده سیدحسن قاضی زاده هاشمی خانواده اسحاق جهانگیری ازدواج اسحاق جهانگیری

نفر اول از راست همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت)

همسر وزرا همسر علی جنتی همسر سیدحسن قاضی زاده هاشمی همسر حسن روحانی همسر اسحاق جهانگیری زن علی جنتی زن حسن روحانی خانواده وزرا خانواده علی جنتی خانواده سیدحسن قاضی زاده هاشمی خانواده اسحاق جهانگیری ازدواج اسحاق جهانگیری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. اونترنت می گوید

    با تشکر فراوان