“فولاد خراسان” ۸۹ درصد پوشش داد

0

به گزارش ساتین : شرکت مجتمع فولاد خراسان در دوره ۹ ماه با اختصاص ۸۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۸۹ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

 شرکت مجتمع فولاد خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۴۸۳ ریال، در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۶۷۰ ریال و در آبان ماه ۹۲ مبلغ ۶۳۸ ریال اعلام کرده بود که مطابق با اطلاعات منتشر شده در بهمن ماه مبلغ ۵۵۱ ریال اعلام شده است و طی ۹ ماه با اختصاص ۸۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۸۹ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

این شرکت علت تغییرات را پیش بینی کاهش مقدار فروش به میزان ۵۰ هزار تن بدلیل رکود بازار ،پیش بینی کاهش میانگین نرخ هر کیلو محصولات سبک ساختمانی از ۱۷ هزار و ۵۴۰ ریال به ۱۶ هزار و ۳۸۸ ریال و شمش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ ریال به ۱۵ هزار و ۲۸۸ ریال ،پیش بینی کاهش مالیات با توجه به معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیتهای مالیاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۵۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۲ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۲ پیشنهاد کند.

“فخاس” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۳ ریال ، و با سرمایه چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۴۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ریال ۸۵۹ ریال اعلام کرده است.

(سنا)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ