جزییات تعدیل منفی “ایران ترانسفو”

0
شرکت ایران ترانسفو با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه مبلغ ۴۲۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ۳۴ درصد از این مبلغ را محقق کرده است.

“بترانس” که گزارش اخیر را با تعدیل منفی ۷ درصدی به بازار ارائه کرده علت تعدیل را کاهش مبلغ فروش مربوط به عدم کسب مجوز حمل ترانسهای پاکستان توسط شرکت صانیر اعلام کرده است.

شایان ذکر است شرکت سود تقسیمی پیشنهادی هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۲ را ۵۰ درصد سود خالص هر سهم اعلام نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ