چرا شورای شهر در برابر شکایت از قالیباف سکوت کرده ؟

0
به گزارش ساتین ، شکایت شهروندان تهرانی نسبت به ادعای «غیرقانونی بودن انتخاب محمدباقر قالیباف برای بار سوم در شهرداری تهران» در مراحل نهایی  رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفته ولی این دیوان هنوز رای قطعی در این باره را صادر نکرده است. روز گذشته دو عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر نسبت به پیگیری بررسی شکایت از انتخاب سومین بار محمدباقر قالیباف تذکر دادند و از هیئت رئیسه شورای شهر خواستند وضعیت دفاع شورا از این انتخاب را روشن کند.
 در این جلسه، یکی از اعضای شورای شهر تهران از مسجد جامعی رئیس این شورا خواست تا سرتوشت این شکایت را از دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را به اعضای شورای شهر تهران اعلام کند.
این عضو شورای شهر در جلسه غیرعلنی شورا، با بیان اینکه تاکنون دیوان عدالت اداری دو بار از شورای شهر درخواست کرده ادله خود برای نقض مصوبه مجلس در منع حضور بیش از دوبار متوالی یک فرد در شهرداری یک شهر را کتبا اعلام نماید، از احمد مسجد جامعی خواست این مسئله را پیگیری کند تا حکم نهایی دیوان عدالت به شورای شهر تهران ابلاغ شود.
تندگویان عضو شورای شهر، در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، اعلام کرد به طور مشخص، شورای شهر یک نهاد مستقل است و دیوان عدالت اداری در صورتی که اعلام کند که کاندیدا شدن آقای قالیباف برای سومین دوره متوالی، دارای ایراد قانونی بوده است، انتخاب آقای قالیباف ملغی می‌شود.
وی گفت : اگر شکایت صورت گرفته از سوی چند وکیل و شهروند تهرانی در دیوان عدالت اداری منجر به صدور حکم نهایی از سوی دیوان عدالت اداری شود، دیوان می تواند اعمال رای کند .
به گفته تندگویان ، دیوان عدالت اداری می تواند انتخاب شهردار تهران را ابطال کند و شورای شهر هم می‌تواند تبعیت کند:” اگر دیوان عدالت اداری به اثبات برساند رای‌گیری در شورای شهر برا
ی انتخاب آقای قالیباف غیرقانونی بوده است، انتخاب قالیباف به عنوان شهردار منتفی می شود.”
در جلسه غیرعلنی دیروز اعضای شورای شهر اعلام کردند که دیوان عدالت اداری خواستار بررسی دلایل انتخاب محمدباقر قالیباف برای سومین دور متوالی در شهرداری است، ولی تاکنون پاسخ کامل و حقوقی از شورای شهر دریافت نکرده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ