۱۰ دارویی که پزشکان ایرانی دوست دارن تجویز کنند + جدول مقایسه

0

به گزارش ساتین : سازمان غذا و دارو با انتشار فهرستی از ۱۰ قلم دارویی که بیشتر از سایر داروها توسط پزشکان کشور تجویز شده است، اسامی این داروها را اعلام کرد.

بر اساس جدولی که سازمان غذا و دارو تهیه کرده است، آمپول دگزامتازون با ۱۲.۱ درصد، بیشترین سهم از داروهای تجویزی پزشکان ایرانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، قرص آدولت کلد با ۶.۲ درصد و کپسول آموکسی سیلین نیز با ۵.۶۵ درصد، به ترتیب در رده های دوم و سوم این جدول قرار دارند.

همچنین، قرص مترونیدازول با ۴.۷۱ درصد، سفکسیم ۴۰۰ میلی گرم با ۴.۵۶ درصد، پنی سیلین با ۴.۱۵ درصد، شربت دیفن هیدرامین ۴.۱۴، دیفن هیدرامین کامپاند ۴.۱۲ درصد، کپسول امپرازول ۴.۱۱ درصد و در نهایت قرص استامینوفن کدئین با ۳.۸۷ درصد، به ترتیب در رده های چهارم تا دهم جدول داروهای تجویزی پزشکان کشور قرار دارند.

جدول ۲- ۱-  فهرست ۱۰ قلم داروی اول تجویز شده توسط پزشکان کشور – سال ۹۰

درصد نسخ حاوی دارو نام دارو ردیف
۱۲.۱ DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP ۱
۶.۲ ADULT COLD TAB ۲
۵.۶۵ AMOXICILLIN 500MG CAP ۳
۴.۷۱ METRONIDAZOLE 250MG TAB ۴
۴.۵۶ CEFIXIME 400MG TAB ۵
۴.۱۵ PENICILLIN 6-3-3 VIAL ۶
۴.۱۴ DIPHENHYDRAMINE   ۱۲.۵mg/5ml Elixir ۷
۴.۱۲ DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP ۸
۴.۱۱ OMEPRAZOLE 20MG CAP ۹
۳.۸۷ ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB ۱۰

 

جداول مقایسه شاخصهای تجویز دارو به تفکیک ۵ دانشگاه اول – سال ۹۰

نام مرکز نسخه های حاوی داروی:
تزریقی
اهواز / قم ۵۲
ارومیه ۵۰
همدان ۴۸
گلستان ۴۷
زاهدان/لرستان ۴۶

 

جداول مقایسه شاخصهای تجویز دارو به تفکیک ۵ دانشگاه اول – سال ۹۰

نام مرکز نسخه های حاوی داروی:
آنتی میکروبیال
زاهدان ۵۷
اردبیل ۵۴
زابل/گلستان ۵۲
کرمانشاه/لرستان ۵۱
بجنورد ۵۰

منبع: مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ