واکنش ۲ فوتبالیست ایرانی بعد از کشف مواد مخدر!

0

در حاشیه کشف مواد مخدر از لوازم دو بازیکن فوتبال، روزنامه شهروند در ستون طنز خود به واکنش این بازیکنان پرداخت.

فوتبالیست معتاد زندگی خصوصی فوتبالیست ها اعتیاد فوتبالیست ها

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ