جدول قیمت انواع هواپیماهای مسافربری و جنگی “بوئینگ” به تومان

0
به گزارش ساتین :  در سایه این فعالیت‌های اقتصادی این شرکت حجم قابل توجهی از تجهیزات نظامی هوایی و الکترونیکی را نیز برای کشورهای مختلف از جمله ارتش ایالات متحده آمریکا تأمین می‌کند.
دفتر مرکزی شرکت بوئینگ در ایالت شیکاگو واقع است و از جمله هواپیماهای تولیدی این شرکت می توان به هواپیماهای سری ۷۴۷-۱۰۰ تا ۷۴۷-۸۰۰، ۷۵۷، ۷۸۷ اشاره کرد.
تولیدات نظامی این شرکت شامل تسلیحاتی مانند جنگنده، سیستم‌های موشکی استراتژیک، سیستم های لیزری و الکترو اوپتیکال، و سیستم های ناوبری جهانی می شوند.
بر اساس آمارهای رسمی، شرکت بوئینگ تنها در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۴ میلیارد دلار سود خالص به دست آورده است که تقریبا نیمی از این سود مربوط به فروش تجهیزات و هواپیماهای نظامی بوده است.

فهرست قیمت انواع محصولات بوئینگ

بوئینگ ۷۴۷-۸ ……… ۳۵۱.۴ میلیون دلار معادل ۱۰۴۰ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰…….. ۲۴۰ میلیون دلار معادل ۷۰۸ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ER………. 266.5 میلیون دلار معادل  ۷۸۶ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۴۷-۲۰۰ER……… 258.8 میلیون دلار معادل ۷۶۲ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۷۷-۲۰۰LR…………291.2 میلیون دلار معادل ۸۵۸ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۷۷-۳۰۰…………………۲۷۹ میلیون دلار معادل ۸۲۳ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۷۷-۳۰۰ER………………………………. 315 میلیون دلار معادل  ۹۲۹ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۳۷-۶۰۰…………………………………. ۵۷ میلیون دلار معادل ۱۶۸ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۸۷-۱۰X…………………………………. 275 میلیون دلار معادل ۸۱۱ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۳۷ کانورتبل……………………………….۶۳ میلیون دلار معادل ۱۸۵ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۳۷ -۷۰۰………………………………….۷۴.۸ میلیون دلار معادل ۲۲۰ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰…………………………………..۸۹.۱ میلیون دلار معادل ۲۶۲ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۳۷-۹۰۰ER……………………………….94.6 میلیون دلار معادل ۲۷۹ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۸۷-۳…………………………………….. ۱۴۶ میلیون دلار معادل ۴۳۰ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۸۷ دریم لاینر……………………………… ۲۰۶.۸ میلیون دلار معادل ۶۱۰ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۸۷-۹……………………………………… ۲۴۳.۶ میلیون دلار معادل ۷۱۸ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۶۷-۲۰۰………………………………….. ۱۶۰.۲ میلیون دلار معادل ۴۷۲ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۶۷-۳۰۰…………………………………. ۱۸۲.۸ میلیون دلار معادل ۵۳۹ میلیارد تومان
بوئینگ۷۶۷-۴۰۰………………………………….. ۲۰۰.۸ میلیون دلار معادل ۵۹۲ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۴۷-۸ باری………………………………. ۳۵۲ میلیون دلار معادل ۱۰۳۸ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۴۷ -۴۰۰F……………………………….. 270 میلیون دلار معادل ۷۹۶ میلیارد تومان
بوئینگ دریم لاینر………………………………….. ۲۶۱ میلیون دلار معادل ۷۶۹ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۶۷ باری…………………………………. ۱۸۵.۴ میلیون دلار معادل ۵۴۶ میلیارد تومان
بوئینگ ۷۷۷ باری…………………………………. ۲۹۵.۷ میلیون دلار معادل ۸۷۲ میلیارد تومان

 هواپیماهای توابری و جنگنده تولید بوئینگ

C-17 گلوب مستر…………………………………. ۲۱۸ میلیون دلار معادل ۶۴۳ میلیارد تومان
A-10 وارثاگ……………………………………… ۲۰ میلیون دلار معادل ۵۹ میلیارد تومان
بوئینگ YAL-1…………………………………….. 700 میلیون دلار معادل ۲۰۶۵ میلیارد تومان
بوئینگ E-6 تاکامو…………………………………. ۱۴۲ میلیون دلار معادل ۴۱۸ میلیارد تومان
EA 18G گرولر……………………………………..۶۸.۲ میلیون دلار معادل ۲۰۱ میلیارد تومان
F-15Eاسترایک ایگل………………………………..۳۶ میلیون دلار معادل ۱۰۶ میلیارد تومان
F-15 سایلنت ایگل…………………………………..۱۰۵ میلیون دلار معادل ۳۰۹ میلیارد تومان
F18 هورنت………………………………………..۴۱ میلیون دلار معادل ۱۲۰ میلیارد تومان
f-18سوپر هورنت………………………………….۶۶.۹ میلیون دلار معادل ۱۹۷ میلیارد تومان
T45  گوشاک………………………………………۲۲ میلیون دلار معادل ۶۴ میلیارد تومان
منبع: خبرگزاری فارس
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ