گزارش ۹ ماهه “ایران مرینوس”

0

به گزارش ساتین : شرکت ایران ایران مرینوس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری با اختصاص ۱۷۴۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۸۹ درص از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 شرکت ایران مرینوس پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در اردیبهشت و خرداد (حسابرسی شده) و همچنین در مرداد ماه ۹۲ مبلغ ۱۷۹۰ ریال و در مهر و آبان و بهمن ماه مبلغ ۱۹۵۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۱۷۴۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۸۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد ۱۰ درصد از سودخالص سال مالی ۹۲ را جهت تقسیم میان سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پیشنهاد کند.

“نمرینو”پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی به مبلغ ۱۰۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۰۰ ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده سود هر سهم به مبلغ ۲۰۸ ریال و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده به مبلغ ۲۰۰ ریال تحقق یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ