درمان سرما خوردگی با ماساژ دادن!

0

خوشبختانه با روش های جایگزین ما می توانیم از قدرت بدن برای مقابله با بیماری سرما خوردگی استفاده کنیم.برای این منظور، ماساژ قسمتهای مشخص بر روی صورت را امتحان کنید: با ماساژ این نواحی در عرض ۵ دقیقه از شرسرماخوردگی خلاص شوید.

ماساژ درمانی عکس ماساژ درمانی سرماخوردگی بزرگسالان درمان سرماخوردگی درمان خانگی

نقطه ۱: این نواحی دقیقا بین ابرو واقع شده است. این منطفه را برای یک دقیقه ماساژ دهید

نقطه ۲: این نقاط در ۲ سانتی متر پایین تر از ابرو واقع شده است. باید هر دو طرف را بطور همزمان ماساژ دهید.

نقطه ۳: دو نقطه متقارن در پایه بینی در نزدیکی گوشه داخلی چشم واقع شده است. به طور همزمان ماساژ دهید.

نقطه ۴: نقاط متقارن حدود نیم سانتی متر از سوراخهای بینی ماساژ دهید.

منبع: برنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ