یک تکنیک و استراتژی برای موفقیت در بورس

0

به گزارش ساتین :

سعی کنید قبل از انجام معامله چندثانیه صبر کنید.

تعداد دفعات معامله را به نصف کاهش دهید.

حدضرر کمتر از حدسود تعیین کنید.

طمع نکنید که خطرناکترین چیز در بورس است.

کمتر از صف خرید خرید کنید.

در صف فروش نفروشید مگر در موارد خاص.

حد ضرر را با رشد سهم جابجا کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ