افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳

0
عضو کمیسیون تلفیق گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمند یارانه ها و کسب درآمد ۵۹ هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت سوخت و سایر حامل‌های انرژی خواهیم بود.
به گزارش ساتین : حسینعلی حاجی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۹ هزار میلیاردی دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ گفت: میزان تورم با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بستگی به تدبیر دولت در اجرای این قانون دارد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد جدیدی که در مجلس به تصویب رسید با پیشنهاد قبلی دولت مبنی بر کسب درآمد ۶۳ هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانه ها حدود ۳ هزار میلیارد تفاوت دارد و کاهش چشمگیری نیافته است.
وی ادامه داد: این رقم نسبت به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین پیش بینی می کنیم قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ ، ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه امروز به دولت اجازه داده شد از ابتدای سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. تاخیر دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد فشار تورمی بیشتر به مردم می شود زیرا افزایش قیمت ها در طول ۱۲ ماه با افزایش قیمت ها در طول ۸ تا ۱۰ ماه بسیار متفاوت است. وی تاکید کرد: اگر قانون بودجه سال ۹۲ به طور کامل اجرا می شد و قیمت حامل های انرژی به میزان پیش بینی شده افزایش می یابد در سال ۹۳ شاهد افزایش قیمت ۷۰ درصدی حامل های انرژی نبودیم.
وی افزود: اگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به طور متناوب با برنامه ریزی مدون و زمان بندی مشخص  قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد شاهد فشار تورمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نبودیم.
 کمیسیون تلفیق در جلسه امروز مقرر کرد دولت در سال ۹۳ از محل اجرای هدفمندی یارانه ها ۵۹ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و ۱۱ میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی خواهد بود این در حالی است که پیش از این نمایندگان با پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد۶۳ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل افزایش افزایش۸۰ درصدی قیمت حامل های انرژی مخالفت کرده بودند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ