پیش بینی سود ۹۳ / دزهراوی ، غاذر ، خشرق ، قند اصفهان ، کفپارس و پارس سویج

0

آخرین پیش بینی سود سال ۹۳ برخی از شرکتهای بورسی به شرخ زیر می باشد .

شرکت داروسازی زهراوی در نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را در مقایسه با سود هر سهم سال مالی جاری با ۱۷ درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

به گزارش ساتین : بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره درنظر دارد مبلغ ۶۸۰۰ ریال به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال ۹۳ پیشنهاد کند.

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۲۸۹۲ ریال،در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۳۸۶۱ ریال و در آبان ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده مبلغ ۶۱۸۸ ریال و در بهمن ماه سال جاری مبلغ ۷۲۲۵ اعلام کرده است .

دزهراوی” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۵۰۹ ریال و در آخرین مبلغ ۲۸۱۴ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۲۷۶۶ ریال و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۲۶۹۹ ریال محقق کرد.

شرکت کشت و صنعت پیاذر پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را برای اولین بار در بهمن ماه امسال مبلغ ۳۶۴ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت قصد دارد ۸۰ درصد سود هر سهم را به عنوان سود تقسیمی به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۳ پیشنهاد کند.

غاذر” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۴۴ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۳۰۸ ریال اعلام کرده است.

شرکت الکتریک خودرو شرق پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را برای اولین بار مبلغ ۱۶۰ ریال اعلام کرده است.

خشرق” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۵۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۵۵ ریال اعلام کرده است.

شرکت قند اصفهان اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را در بهمن ماه ۹۳ مبلغ ۷۶۰ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره در نظر دارد مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم جهت تقسیم بین صاحبان‌ سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۳ پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ دوم مرداد ماه ۹۲ سرمایه خود را از مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۵ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش داده است.

قصفها” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۴ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۹۸ ریال اعلام کرده بود و با سرمایه ۱۹۵ میلیارد ریال مبلغ ۷۲۲ ریال اعلام شده است.

شرکت فرآورده های نسوز پارس پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ را در آذر، دی و بهمن ماه ۹۲ معادل ۱۹۳ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است پیش بینی منابع و مصارف ارزی شرکت برای سال مالی ۹۳ شامل، ۵۰۹ هزار و ۸ دلار فروش صادراتی و مبلغ ۱۵ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۵۳۹ دلار جهت خرید مواد اولیه (با نرخ برابری ۳۰ هزار ریال) برآورد شده است.

کفپارس” پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۱۰۹ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۷۹ ریال اعلام کرده است.

شرکت پارس سویچ پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۳ را مبلغ ۴۸۵ ریال و پیش بینی سود تلفیقی را مبلغ ۵۰۸ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت در نظر دارد ۷۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۲ را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام پیشنهاد کند.

شایان توجه است پرونده افزایش سرمایه از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه GIS در حال حاضر توسط مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی می باشد.

پسویچ” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۸۳ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۷۲ ریال اعلام کرده است.

این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم گروه را برای سال مالی ۹۲ در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۹۲ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۸۱ ریال اعلام کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ