گزارش عملکرد مثبت ۳ بانک

0
 بانک انصار با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ مبلغ ۵۴۳ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۴۳۳ ریال) افزایش ۲۵ درصدی داشته است.

بانک پاسارگاد نیز با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۶۱ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ ۳۸۰ ریال) افزایش ۲۱ درصدی را به بازار گزارش کرده است.

بانک ۴۰۰ میلیارد تومانی سرمایه هم بودجه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را مبلغ ۴۹۴ ریال اعلام کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ ۴۰۴ ریال) افزایش ۲۲ درصدی داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ