سوء استفاده جنسی مربی ژیمناستیک از پسران زیر ۱۸ سال + عکس

0

 پس از افشا شدن رابطه جنسی مربی ژیمناستیک یکی از دبیرستان های کانکتیکات با دانش آموزان پسرخود و شکایت والدین وی توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش ساتین : مگان ایگن ۲۵ ساله مربی و مسوول سالن ورزشی دبیرستان واتربری واقع در کانکتیکات با برقراری رابطه پنهانی جنسی و سوءاستفاده از اعتماد شاگردان پسر خود و وادارکردن آنان به انجام کارهای غیراخلاقی به صورت ناخواسته مبادرت می نمود.

ترددهای وی به همراه شاگردان خود به آپارتمان مسکونی خود موجب دخالت والدین و افشای راز این معلم هوسران شد.

مربی ژیمناستیک زن مربی ژیمناستیک خانم مربی ژیمناستیک فیلم رابطه جنسی عکس رابطه جنسی رابطه جنسی

حضور ناگهانی پلیس در پی شکایت همسایگان و والدین و یافتن شاگردان زیر سن قانونی در شرایط نامناسب منجر به دستگیری و رسوایی وی شد.

پس از تحقیقات پلیس از منزل وی وانجام آزمایشات ثابت گردید مگان با ریختن مواد مخدر در نوشیدنی ها شاگردان و قربانیان خود را از کنترل خارج به انجام کارهای غیراخلاقی می نمود.

بنابراین گزارش وی به مدت سه ماه حضور در این دبیرستان تاکنون ۱۲ دانش آموز خود را چندین بار به آپارتمان خود به بهانه های مختلف کشانده است.

پس از این رسوایی وی از ادامه کار با این دبیرستان محروم گردید. پس از تکمیل شدن پرونده وی برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ