رشد سودآوری در شرکت توکاریل

0
شرکت توکاریل با ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه در روزهای اخیر بودجه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را به بازار گزارش کرده است.

 این شرکت به ازای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۶۴۶ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.

توریل” علت رشد سودآوری را پیش بینی درآمد ۳۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی حمل مواد اولیه در سال مالی ۹۳ با احتساب رشد ۸ درصد در حجم محمولات، رشد ۲۰ درصد در نرخ ارائه خدمات و افزایش ۲۱ درصد در تن کیلومتر حمل مواد اولیه از مبادی بارگیری آن نسبت به سال مالی ۹۲، همچنین پیش بینی خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه واگن ۶ محوره در سال ۹۳ که ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت حمل ناوگان آن اضافه می کند اعلام کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ