فعال حقوق بشری که داعشی از آب درآمد! + فیلم

0

اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه فردی به‌ نام “حاتم مرمضی“، که از او به‌عنوان فعال حقوق بشر یاد می‌شود و سال گذشته در سوسنگرد خوزستان بازداشت شده بود، در زندان کشته شده است.

در این بین رسانه‌های بیگانه بلافاصله با گفت‌وگو با بستگان مرمضی و انتشار به‌ اصطلاح جزئیات بازداشت وی تلاش کردند تا فضاسازی رسانه‌ای خود را در این خصوص آغاز کنند، اما اصل ماجرای مرگ حاتم مرمضی این است که وی عضو گروه تروریستی تکفیری داعش بوده و در درگیری‌هایی که بین تروریست‌های تحریر الشام با داعش به وجود آمده کشته شده است.

دانلود

روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به نام “حاتم مرمضی”، که از او به عنوان فعال حقوق بشر یاد می‌شود و سال گذشته در سوسنگرد خوزستان بازداشت شده بود، در زندان کشته شده است.

در این بین رسانه‌های خارجی بلافاصله با گفت‌وگو با بستگان مرمضی و انتشار به اصطلاح جزئیات بازداشت وی تلاش کردند تا فضا سازی رسانه‌ای خود را در این خصوص آغاز کنند.

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

بی بی سی فارسی در این خصوص مصاحبه‌ای با فردی به نامه فیصل مرمضی، پسرعموی حاتم مرمضی، داشت که طی آن عنوان شد: حاتم یک سال پیش در بازگشت از خانه یکی از نزدیکان ناپدید شد. پس از آن مقام‌های امنیتی و قضایی از سرنوشت او ابراز بی اطلاعی می‌کردند، اما یکی از زندانیان حدود چهار یا پنج ماه پیش حاتم مرمضی را در زندان دید. چند ماه بعد از آن که خبر دیده شدن او در زندان به آنها داده شد، اداره اطلاعات با آنها تماس گرفت و اطلاع داد که او درگذشته است.

اما اصل ماجرا چیست؟

روز دوشنبه هفته جاری در ادلب سوریه از سوی هیئت تحریر الشام به سرکردگی ابومحمد الجولانی به یکی از مراکز آموزشی داعش حمله شده و در این درگیری تعدادی از عناصر طرفین کشته می‌شوند.

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیستهادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیستهادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

در بین کشته شدگان و اسرای داعش به دست تحریر الشام چند ایرانی نیز حضور دارند “حاتم مرمضی” یکی از آن کشته شدگان است.

حاتم مرمضی از سال گذشته که ناپدید شده به عناصر داعش پیوسته بود و این روزها در ادلب سوریه مشغول آموزش نظامی بود که بدست عناصر تحریر الشام کشته شد.

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

حاتم مرمضی (تصویر سمت راست) که بدست عناصر تحریر الشام کشته شده است

همینطور فردی به نام هادی ساعدی نیز که چندی پیش به داعش پیوسته بود در بین اسرای تحریر الشام در حمله روز دوشنبه است.

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

هادی ساعدی که به گروه داعش پیوسته بود

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

اسارت ساعدی بدست عناصر تحریر الشام

اینکه چگونه فردی که به داعش پیوسته و در جنگ‌های این گروه تروریستی کشته شده است از سوی رسانه‌های خارجی به فعال حقوق بشر تعبیر شده و مرگ وی نیز به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده می‌شود را می‌توان در سلسله اقدامات این جریانات رسانه‌ای مشاهده کرد که طی چند سال گذشته عناصر تروریستی پژاک در غرب کشور و نیز تروریست‌های جنوب کشور نظیر ریگی در سیستان و بلوچستان را فعال حقوق بشر نامیده و برای آنها در سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری علیه ایران پرونده سازی می‌کنند.

هادی ساعدی کیست کشته سازی ضدانقلاب کانال سیاسی ضد انقلاب تلگرام کانال تلگرام مملکته کانال تلگرام سپهر آزادی کانال تلگرام بسوی آزادی کانال تلگرام آمد نیوز فعال حقوق مدنی فعال حقوق بشر عکس داعش شایعات تلگرام سلبریتی بیسواد سایت خبری آمد نیوز سایت بررسی شایعات سارو قهرمانی کیست حاتم مرمضی کیست جنایات بی بی سی تلویزیون فارسی بی بی سی پشت صحنه بی بی سی بی بی سی فارسی در تلگرام اخبار داعش اخبار بدون سانسور سیاسی آمد نیوز متعلق به کیست

همین رسانه‌ها در گذشته نیز یکی از نیروهای پژاک به نام سارو قهرمانی که در درگیری به نیروهای امنیتی کشته شده بود را فعال حقوق بشر نامیدند که البته با مشخص شدن حضور او در بین نیروهای تروریستی پژاک این پروژه ناکام ماند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ